Svenskene ruster opp pandemiforskningen. Hvorfor ikke Norge?

Er vi så fornøyde med egen håndtering at vi sparer oss til fant og blir dårligere forberedt på neste pandemi? spør Svenn-Erik Mamelund.

Vi bør lære av svenskenes investeringsvilje.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

For å bygge beredskap har Vetenskapsrådet i Sverige, tilsvarende forskningsrådet i Norge (NFR), annonsert et tiårig forskningsprogram om pandemier. Programmet er en del av den svenske regjeringens strategi for å redusere negativ påvirkning av fremtidige pandemier. Kommer den som respons på kritikk av håndtering av pandemien?

Hverken NFR eller den norske regjeringens langtidsplan (LTP) for forskning og høyere utdanning har tematisk prioritert pandemier. I 2023 blir det heller ingen utlysning som muliggjør nysgjerrighetsdrevet pandemiforskning (foruten for unge talenter).

Det svenske programmet skal bidra med «ny kunnskap om virussykdommer og om hvordan ulike virus smitter og sprer seg, overføring av virus fra dyr til mennesker, utvikling av nye legemidler, vaksiner og behandlinger, og kunnskap om hvordan sosial likhet i helse kan sikres under en pandemi». Programmet skal også gi kunnskap om langtidseffektene av pandemien.

I LTP finnes seks prioriteringer, men pandemier er ikke en av disse. Forskning på overføring av virus mellom dyr og mennesker og effekt av smitteverntiltak er nevnt, men er ikke de eneste eksemplene hvor vi har manglende kunnskap.

I NFRs nye utlysning «Forskerprosjekt for fornyelse» finnes syv prioriterte områder, men pandemier er heller ikke her blant disse.

Grunnleggende forskning har hjulpet oss ut av pandemien, men vi må investere mer i forskning. Vi vet ikke hvorfor noen innvandrergrupper er blitt hardt rammet og om langtidseffektene for oss alle.

Svenskene har fått kritikk for sin pandemihåndtering, men vår regjering og NFR kan lære av svenskenes investeringsvilje. Hvorfor mangler slik vilje i Norge? Er vi så fornøyde med egen håndtering at vi sparer oss til fant og blir dårligere forberedt på neste pandemi?

Svenn-Erik Mamelund, forsker