Slik kan vi bedre kvinnehelsen i landet

Kvinner som har hatt en svangerskapskomplikasjon, har økt risiko for hjerte- og karsykdommer senere i livet.

Det angår én av tre kvinner, er knyttet til en av de vanligste dødsårsakene hos kvinner, og det vil være billig og enkelt å gjøre noe med.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Kvinnehelseutvalget kom nylig med sin rapport om hvordan vi kan bedre kvinnehelsen her i landet. Mellom alle de gode anbefalingene er det særlig ett element jeg synes forsvinner. Det angår én av tre kvinner, er knyttet til en av de vanligste dødsårsakene hos kvinner, og det vil være billig og enkelt å gjøre noe med: Øk oppmerksomheten rundt svangerskapskomplikasjoner og fremtidig risiko for hjerte- og karsykdommer.

I svangerskapet må mor gjennom en lang rekke anatomiske og fysiologiske endringer. Disse endringene fungerer som en stresstest for kvinnens hjerte- og karsystem. Det er blitt stadig tydeligere at kvinner som har hatt en svangerskapskomplikasjon, har økt risiko for hjerte- og karsykdommer senere i livet.

Disse har økt risiko for sykdom

En stor studie nylig publisert i tidsskriftet British Medical Journal undersøkte alle kvinner i Sverige som hadde født mellom 1973 og 2015. Kvinnene som hadde hatt svangerskapsforgiftning eller høyt blodtrykk i svangerskapet, svangerskapsdiabetes, født før termin eller født et lite barn, hadde økt risiko for iskemisk hjertesykdom (for eksempel hjerteinfarkt) de neste fire tiårene.

Risikoen økte med 24 prosent blant dem med én svangerskapskomplikasjon og med 46 prosent blant dem med to komplikasjoner. Disse resultatene var etter at man hadde tatt høyde for kjente risikofaktorer som røyking, alder og kronisk sykdom.

Dersom du ikke var klar over sammenhengen mellom svangerskapskomplikasjoner og fremtidig risiko for hjerte- og karsykdom, er du ikke alene.

I en spørreundersøkelse blant nybakte mødre i USA fant man at de fleste visste at høyt blodtrykk i svangerskapet var linket til økt risiko for hjerte- og karsykdommer, men de færreste visste at det samme gjaldt for tidlig fødsel. Heller ikke alle leger er oppdatert på dette temaet.

Dersom du ikke var klar over sammenhengen mellom svangerskapskomplikasjoner og fremtidig risiko for hjerte- og karsykdom, er du ikke alene

Man vet ikke sikkert om sammenhengen mellom svangerskapskomplikasjoner og risiko for hjerte- og karsykdom skyldes en felles underliggende sårbarhet, eller om det er fordi svangerskapskomplikasjonen forårsaker en skade som senere utvikler seg til hjerte- og karsykdom. Sannsynligvis er det en kombinasjon.

Stort ønske om å lære mer

Det at man avdekker sårbarhet for hjerte- og karsykdom, gir en unik mulighet til å forebygge sykdom på et tidlig stadium. På folkehelsenivå har vi mye å hente nettopp fordi én av tre kvinner i løpet av livet vil ha en svangerskapskomplikasjon.

I de nåværende retningslinjene fra Helsedirektoratet om forebygging av hjerte- og karsykdom anbefales det at man vurderer blant annet alder, kjønn, blodtrykk og kolesterol. Svangerskapsforgiftning luftes som en mulig risikofaktor, men den ilegges lite vekt. Andre svangerskapskomplikasjoner nevnes ikke.

Fastleger har en verden av andre ting de også skal holde styr på. Så om man ønsker at svangerskapskomplikasjoner skal inngå i risikovurderingen av hjerte- og karsykdom, så må dette elementet løftes frem.

En studie av norske kvinner som hadde hatt svangerskapskomplikasjoner, fant at de hadde et stort ønske om å lære mer om fremtidig risiko for hjerte- og karsykdom. Tar vi disse ønskene på alvor, kan vi ytterligere bedre kvinnehelsen i landet.