Debatt

Det er trygt å føde på norske fødeavdelinger. Også under koronapandemien.

  • Syv jordmødre, gynekologer og barneleger
Vi, som er jordmødre, gynekologer og barneleger, og som jobber med fødselsomsorg, forstår at dette er en utfordrende situasjon for våre fødende, skriver innleggsforfatterne. Illustrasjonsfoto.

Det skriver innleggsforfatterne på vegne av Norsk gynekologisk forening, Den norske jordmorforening og Norsk Barnelegeforening.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Se nederst for navn på alle innleggsforfatterne.

«Cecilie» (31) venter sitt første barn og hadde forberedt seg godt, men så kom koronaepidemien.

Fødselsforberedende kurs er avlyst, ledsager slipper ikke inn ved kontroller og kanskje får «Henrik» heller ikke være med under fødselen? Og hvis hun selv blir smittet, er det farlig for babyen? Er det tryggere å avstå fra sykehuskontroller og planlegge fødsel hjemme?

Vi, som er jordmødre, gynekologer og barneleger, og som jobber med fødselsomsorg, forstår at dette er en utfordrende situasjon for våre fødende.

Les også

Direktestudio: Koronaviruset

Ett unntak fra det vanlige

Da pandemien kom, ble mye planlagt sykehusaktivitet redusert, men ikke innen fødselsomsorg eller nyfødtmedisin. Her er det «business as usual».

Ett unntak er kvinner med sikker eller mistenkt koronasmitte. De blir anbefalt å utsette rutinekontroller til de er avklart smittefrie. Vårt personale er drillet i smittevern: ikke håndhilsning, men hyppig håndvask og sprit, frakker og munnbind ved behov.

De medisinske foreningene for jordmødre, gynekologer og barneleger har sammen med helsemyndigheter gjennomgått foreliggende kunnskap om korona (sars-cov-2-viruset) og oppdaterer retningslinjer kontinuerlig.

Pr. i dag kan vi bekrefte følgende:

• Cecilie er ellers frisk, og som gravid har hun ikke større risiko for å bli smittet eller utvikle alvorlig koronasykdom enn andre kvinner i samme aldersgruppe. Hun rådes til god håndhygiene og å holde avstand til andre, på lik linje med resten av befolkningen.

• Det er viktig å følge planlagte svangerskapskontroller for å oppdage avvik hos henne eller fosteret.

• På grunn av pandemiberedskap og smittevernhensyn må jordmødre prioritere sin fødselshjelp på sykehus og ikke i private hjem. Hjemmefødsel anbefales derfor ikke som pandemitiltak.

• Så lenge Henrik er frisk, kan han være med på fødselen. Dette kan variere, avhengig av lokal pandemiberedskap.

• Hvis Cecilie og det nyfødte barnet er friske, kan de reise hjem tidlig og ha barseltiden der. Oppfølgning skjer via telefon/video, eller ved personlig oppmøte på sykehus eller helsestasjonen. Hvis Cecilie ønsker, eller av andre grunner trenger, å være på sykehus i barseltiden, må Henrik dessverre være hjemme av smittevernhensyn.

Noen forholdsregler

Tiltak ved smitte:

• Hvis Cecilie får symptomer på luftveisinfeksjon (som kan være korona), må det tas forholdsregler. Ved ankomst til sykehus for kontroll eller fødsel vil hun få på seg munnbind, og alt personell vil være ikledd smitteutstyr. Behandling og oppfølging gjennomføres deretter som vanlig.

• Koronasyke anbefales sterkt å føde på sykehus.

• Det er så langt ikke funnet økt risiko for fosterskade eller smitte via morkaken eller under fødsel. Fødselen vil gå som planlagt, og ved behov for keisersnitt vil dette gjennomføres som normalt, uavhengig av smittestatus.

• Cecilie kan amme selv om hun skulle være smittet, og det er ikke funnet at viruset smitter til brystmelk. For å begrense smitte til den nyfødte skal hun bruke munnbind ved amming og nærkontakt, samt sørge for god håndhygiene. Dette gjelder også for Henrik, som kan være smittet dersom Cecilie er det.

• Nyfødte synes ikke å ha høyere risiko for å bli syke av koronavirus enn barnebefolkningen ellers, og de nyfødte som blir syke, har i hovedsak milde symptomer. Barselpersonell og barnelegene vil være ekstra årvåkne med observasjon av barn fra koronasyk mor, slik at eventuell luftveisinfeksjon fanges opp tidlig.

Trygge fødsler

Så, kjære Cecilie og Henrik: Norge har stengt, men vi har døgnåpent som alltid. Vi ønsker alle gravide og fødende velkommen til trygge fødsler ved landets fødeavdelinger!

De følgende har skrevet innlegget:

For Norsk gynekologisk forening:

Jone Trovik, overlege Haukeland universitetssjukehus
Professor Universitetet i Bergen

Gry Findal,
overlege, PhD, Drammen sykehus

Anne Flem-Jakobsen,
overlege, seksjonsleder Fødeavdelingen, Oslo universitetssykehus Ullevål, professor Universitetet i Oslo

Kirsten Hald, overlege, PhD, Oslo universitetssykehus Ullevål,
leder Norsk gynekologisk forening

For Den norske jordmorforening:

Kari Årø, leder

For Norsk Barnelegeforening:
Astri Lang, seksjonsoverlege, Nyfødt Intensiv Akershus Universitetssykehus, nestleder i Norsk Barnelegeforening

Margrethe Greve-Isdahl, overlege, spesialist i barnesykdommer, Avdeling for Smittevern og Vaksine, Folkehelseinstituttet


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Fødsel
  3. Svangerskap
  4. Smittevern