Hvordan våger du å ta religionskritikk personlig? | Touraj Bandeh

  • Touraj Bandeh (Tooji)
Det som nå skremmer meg, er at det begynner å utvikle seg en naiv ukultur i Norge, mener debattanten.

De religionskritiske stemmene som har stilt spørsmål og ledet oss frem, blir nå satt munnkurv på, mobbet og utfryst.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Jeg er et flyktningbarn, født inn i en verden av krig, død og flukt. I Iran så mine foreldre hvordan alt det de hadde holdt kjært, falt sammen. Hvordan deres venner ble fengslet, drept eller torturert, og deres barn ble undertrykt av religiøse ideologier som dømte dem til et kuet liv med piskeslag som straff.

Det var ingen fremtid for deres barn, for deres håp og for deres frihet. De solgte derfor alt de hadde, og forlot alle de elsket. Det eneste de kunne ta med seg på den lange flukten, var minnene.

Som du skjønner, hadde jeg ikke hatt noen gode fremtidsutsikter i Iran. Det gjør ikke saken bedre at jeg er homofil. I Iran anses mennesker med homofil legning som fredløse og dømmes til døden.

Jeg hadde ikke hatt gode fremtidsutsikter i Iran, skriver Touraj Bandeh, også kjent som Tooji.

Stolt og rakrygget

Da vi vokste opp, lærte vår mor oss at vi skulle være stolte, rakrygget og jobbe hardt for å bidra i det norske samfunnet som ga oss nye muligheter. Høyt satt hun også viktigheten av å integrere oss og være gode samfunnsborgere.

Takk mor og far, for at jeg får vokse opp her i dette landet med håp for fremtiden, og for at dere har lært meg å kjempe for det mange tar for gitt: friheten vår.

Les også

Mediedekningen av islam og muslimer er mer nyansert enn mange tror, mener Kristina Nilsen og Ane Kathrine Strand

Jeg er stolt av å være en del av et samfunn som setter menneskeverdet høyt, av et demokrati som beskyttes ved lov og gir som oss mulighet til å leve slik vi vil i kjærlighet og aksept.

Som samfunn har vi kommet hit vi er i dag, fordi vi har stilt oss kritiske til ideologier og satt vitenskap i førersetet for vår utvikling. En utvikling som har resultert i et sekulært samfunn med menneskeverd i fokus.

Naiv ukultur

Det som nå skremmer meg, er at det begynner å utvikle seg en naiv ukultur i Norge, som er med på å svekke vårt sekulære samfunn og ytringsfrihet. De religionskritiske stemmene som har stilt spørsmål og ledet oss frem, blir nå satt munnkurv på, mobbet og utfryst.

Religion blir fremstilt som et offer for personangrep og diskriminering, enda spørsmålene som stilles, kun er kritiske til utøvelse av religiøs praksis som motstrider Norges lover og ideer om menneskeverd.

Nå, mer enn noen gang, kommer det å ha en stemme med en pris. Nå mer enn noen gang er det viktig å våge å ha en stemme.

På daglig basis opplever jeg at mange av de kritiske stemmene blir frosset ut, venner og samarbeidspartnere bryter kontakten med dem. Mange av dem som viser dem sin støtte, gjør det i det skjulte fordi de er redde for konsekvensene.

Diskrimineringskortet blir fort brukt til å føre en heksejakt på dem som stiller seg kritiske til ideologiene. Vi begynner å bli redde for å bli sett på som noe annet enn aksepterende, fordi dette kan gå ut over både jobber og nettverk.

Heksejakten føres av dem som naivt roper at vi må være aksepterende og skape et inkluderende samfunn, men som paradoksalt nok er fordømmende og nærmest aggressive overfor dem som stiller kritiske spørsmål.

Les også

Kronikk: Muslimfiendtlighet maskert som religionskritikk

Stå til ansvar

Derfor skriver jeg nå til deg som blir så vonbroten når religionen din blir kritisert. Hvordan våger du å gjemme deg bak diskrimineringsfanen og ta religionskritikk som et personangrep når dette handler om maktstrukturer og politikk?

Du prøver å få dette til å handle om din egen undertrykkelse, når religion og politikk har gått hånd i hånd fra tidenes morgen og er grunnlaget for dannelsen av både normer og sosial kontroll.

Skal du stå i bresjen for blindt å forsvare religion som helhet, skal du også påta deg ansvaret og sorgen til alle de som er blitt drept, undertrykt og forfulgt på grunn av din religion.

Tar du kritikk av religion personlig, så skal du også få lov til å stå til ansvar for alle de LHBTQI+-individene som er blitt og blir trakassert, banket opp og redusert til et tall i selvmordsstatistikken.

Du skal få stå til ansvar for alle de jentene som tvinges til å giftes bort, lemlestes, dekkes til og undertrykkes.

Du skal stå til ansvar for alle de kriger og forfølgelser av folkegrupper og familier på vegne av din religion.

Våre stemmer kritiserer ikke enkeltmennesker og deres personlig tro. Vi tror på religionsfrihet. Vi kritiserer det ideologiske tankesettet som går imot menneskerettigheter og som fører til hat, fordømmelse og undertrykkelse av folkegrupper.

Hvordan våger du å ta religionskritikk personlig?