Sexdukker som forestiller barn. Forebyggende mot eller et springbrett til overgrep? | Alexandra Esdaile og Kamilla Østerberg

Høsten 2016 beslagla Tollvesenet en dukke som var kjøpt over internett. Straffeloven § 311 setter forbud mot befatning med fremstillinger som seksualiserer barn.

Det synes vanskelig å fordømme det som umoralsk eller kriminelt.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Denne uken har Høyesterett konkludert med at besittelse av sexdukker som forestiller barn er straffbart. Pedofile på sin side ønsker å få tilgang på slike dukker for å få utløp for sine lyster og dermed forhindre overgrep.

Forskning på området har ikke gitt noen slående svar. Virker sexdukker forebyggende mot eller som et springbrett til å utføre overgrep?

Les også

23-åring dømt for å ha bestilt seksualisert barnedukke på nettet

Handling uten offer

En sexdukke kan virke som en pragmatisk «løsning» på et ubehagelig problem, nemlig at det finnes voksne mennesker som føler seg seksuelt tiltrukket av barn. Siden bruk av en sexdukke er en handling uten offer, synes det vanskelig å fordømme det som umoralsk eller kriminelt.

Alexandra Esdaile, masterstudent i filosofi og anvendt etikk og Kamilla Østerberg, stipendiat i filosofi og anvendt etikk, begge ved NTNU.

I sin avgjørelse legger Høyesterett vekt på at slike dukker seksualiserer barn. Det er et viktig poeng – barn skal aldri brukes som rene midler for voksnes vilje. Men her eksisterer det altså ikke noen virkelige barn som blir ofre for seksualisering.

Likevel er avgjørelsen på sin plass, spesielt hvis vi tar i betraktning hvilken funksjon lov og rett spiller for vår samfunnsetikk. Selv om lov og etikk har forskjellige oppgaver, finnes det en korrelasjon der loven spiller en viktig rolle i å utvikle vår moralske dømmekraft og karakter.

Forholdsregler er bra

Riktig handling er vanskelig og det kreves ofte noe mer enn innsikt for å handle på akkord med våre ønsker og lyster. Vi kan ofte ikke noe for hva vi føler, men vi kan bli bedre til å regulere hvordan vi lar våre følelser få komme til uttrykk i handling.

Vi kan med andre ord tilegne oss bedre holdninger overfor våre følelser. Men fraværet av følelsesmessige tilbakemeldinger fra en sexdukke bidrar ikke til dette. Det skaper snarere en dissonans hvor det ikke er samsvar mellom handling og holdning.

I vurderingen av forholdet mellom individets frihet og andre formål i samfunnet møter man alltid på dilemma, men når det er barna som står som de potensielle ofrene vil nok de fleste være enige i at det vil være bedre å ta for store forholdsregler enn for få.