Debatt

Suksesshistorier i barnevernet kommer ikke av seg selv | Inga Bejer Engh

  • Inga Bejer Engh
    Inga Bejer Engh
    Barneombud
Det er uforsvarlig at noen kommuner kan ha ned til én til to ansatte, eller at en saksbehandler har ansvar for opptil 30 barn samtidig., mener barneombud Inga Bejer Engh.

Regjeringen må ved lov sikre at kommunene faktisk har den bemanningen som kreves.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Aftenposten 13. september skriver psykolog og sakkyndig Ragnhild E. Pettersen og jurist og tidligere fylkesnemndsleder Geir Kjell Andersland at vi trenger en barnevernskommisjon for å granske barnevernet. De mener at jeg bagatelliserer en dom om tvangsadopsjon i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, hvor Norge ble dømt for brudd på menneskerettighetene.

Jeg bagatelliserer på ingen måte dommen.

Det må stilles strenge krav til begrunnelse og vurderinger i alle vedtak i barnevernet. Nå må norske myndigheter analysere dommen nøye og se hva Norge kan lære av denne. Uavhengig av dommen er det likevel ikke tvil om at mye må forbedres i barnevernet.

Les også

Da kommunene slo sammen barnevernstjenestene, kom det et skred av nye bekymringsmeldinger

Kompleks og krevende myndighetsutøvelse

Myndighetene bør vurdere alle forslag som kan styrke barnevernet.

Jeg er likevel ikke sikker på om vi trenger en kommisjon. Vi vet allerede mye om tilstanden i det norske barnevernet, blant annet ved Helsetilsynets siste rapport og utallige tilsyn. Regjeringen må ta den informasjonen vi har på alvor. I nyttårstalen sa statsminister Erna Solberg at hun ville ha flere suksesshistorier i barnevernet. Dette skaper store forventninger, også til regjeringen.

Regjeringen må ta inn over seg hvor kompleks og krevende myndighetsutøvelse barnevernet gjør. De jobber nå med å vurdere nye utdanningsløp for dem som skal jobbe i barnevernet. Det er i dag ingen formelle kompetansekrav til de ansatte.

Jeg forventer at det ikke kun klattes på de utdanningsløpene vi har, men at det skjer et reelt og kraftig løft både av innhold og struktur i utdanningen.

Les også

Hvor mange timer skal moren få være sammen med Emma (13)? Rundt dette bordet avgjøres det.

For stor variasjon i kvaliteten

Barnevernet er en spesialisert tjeneste som krever robuste enheter i kommunene. I dag er det for stor variasjon i kvaliteten. Det er uforsvarlig at noen kommuner kan ha ned til én til to ansatte, eller at en saksbehandler har ansvar for opptil 30 barn samtidig.

Regjeringen må ved lov sikre at kommunene faktisk har den bemanningen som kreves.

De siste årene har barnevernet blitt pålagt nye oppgaver og antall bekymringsmeldinger har økt med over 50 prosent. Dette fører til et behov for økte ressurser. De ansatte må ha tid til å gjøre gode vurderinger for noen av våre aller mest utsatte barn og familier.

Jeg forventer at regjeringen prioriterer barnevernet i det kommende statsbudsjettet.

Les også

Ny barnevernslov må ivareta etniske minoriteter bedre. mener Athar Ali

Alvorlige konsekvenser

Barnevernssaker vekker sterke følelser. Jeg håper vi kan ha en konstruktiv debatt om hvordan barnevernet skal bli bedre. Det dreier seg om beslutninger med alvorlige konsekvenser for dem det gjelder.

Utsatte barn er helt avhengige av at voksne har tillit til barnevernet. Samtidig må myndighetene være lydhøre for kritikk, og ikke møte den med fastlåste meninger om hvordan barn sikres en trygg oppvekst.

  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Barnevernet