Debatt

Kort sagt, fredag 14. august

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Fadderuken. Tangen-ansettelsen. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Unyansert historieforteljing

Cecilie Kaaber ønskjer å hjelpe studentar til å sleppe å bli syndebukkar for Noregs andre koronabølgje (Aftenposten 12. august). Det kunne fungert dersom ho sette seg inn i røynda og ikkje baserte råda på eigen fantasi. Studentane må ta sitt ansvar, men er langt frå skuldige i denne utviklinga åleine.

Distansen frå store festivalar med tusenvis av studentar samla tett på konsert, til årets utføring, der media har fokus på mindre grupperingar, er stor. Dette er langt meir enn «kosmetiske» endringar i fadderopplegget, slik Kaaber skriv. Alle fadderstyrer og fadrar har fått opplæring og kurs i smittevern før fadderveka, samt signert kontraktar som forpliktar dei til dette. Kaaber sitt forslag der studentane skal kle seg ut som virus, har me lite tru på.

Sjølv om fadderveka er viktig, er det ikkje ei orsaking til å bryte smittevernrettleiarane. Men av over 100.000 nye studentar er det ein liten prosentdel media har sett søkelyset sitt på. Faddergrupper eg ser kvar dag, held god avstand og syner at dei tar ansvaret på alvor.

For me må ikkje gløyme at fadderveka er veldig mykje meir enn fest. Minister for høgare utdanning, Henrik Asheim, sa på ein pressekonferanse nyleg at faddervekene òg er omvising på campus, introduksjon til studiebyen din og det å få nye vener. Det er viktig å nyansere biletet av kva faddervekene er.
Difor har òg me kritisert studentar som bryt reglane, men å skulde på studentar åleine, blir ei unyansert historieforteljing.

Andreas Trohjell, leder, Norsk studentorganisasjon


Tangen kan ikke bebreides for ansettelsen

Nicolai Tangen gjorde det helt klart for ansettelsesmyndigheten Norges Bank at en forutsetning for hans eventuelle ansettelse som sjef for Oljefondet, var at han skulle beholde en betydelig andel i «sitt eget fond», nærmere bestemt 43 prosent i forvaltningsselskapet Ako Capital og i Ako Fond. Dette godtok hovedstyret i Norges Bank. En bindende ansettelseskontrakt ble inngått.

Hvis det skulle vise seg at finansminister Jan Tore Sanner (H) eller andre instruerer Norges Bank om å heve kontrakten før tiltredelsen, eller den heves på annen måte, vil Tangen kunne ha et erstatningskrav mot banken.

Tangen er ikke å bebreide for å ha fått ansettelsen, selv om hans «seminartilpasning» med deltagelse av de fleste av hans referanser tilknyttet hans søknad neppe er tilfeldig. At hans «eget brukte headhunterselskap» fra Kristiansand skulle bli den som banken brukte, burde muligens ha vært undersøkt med en forklaring for hvorfor dette firma skulle bli brukt. Muligens var sentralbanksjefen så blendet av Tangen at han ikke så særlig klart de problemer som så tydelig er belyst senere.

Jan Tormod Dege, advokat Ph.d.


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt