Debatt

Jehovas vitner som vil stemme ved valg, må betale en høy pris | Anonym

Jeg har vokst opp i Jehovas vitner og kan bekrefte at det å stemme ved valg er uhørt for et medlem.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Med støtte fra menigheten besluttet nær familie å kutte alle bånd med meg etter at mitt politiske engasjement ble offentlig kjent. Det gjør vondt, hver dag, skriver innsender, som ønsker å være anonym.


Å miste far og mor, søster og bror. Det er hva Aftenposten synes er en grei pris å betale for å få delta i demokratiet og stemme ved valg i Norge.

På lederplass fredag tar avisen til orde for at Jehovas vitner må få lov å fortsette sin praksis med å ekskludere medlemmer som velger å avgi stemme ved valg, uten at det skal gå ut over trossamfunnets rett til statsstøtte.


Og begrunnelsen? «Det er i det hele tatt tvilsomt om det finnes aktive Jehovas vitner som stemmer eller ønsker å stemme.» Ja vel? Like tvilsomt som at det finnes dissidenter i Nord-Korea? (Setningen ble fjernet fra oppdatert versjon av lederen, da Aftenposten ikke hadde grunnlag for å skrive dette. Red. adm.)


Sterk kontroll

Jeg har vokst opp i Jehovas vitner og kan bekrefte at det å stemme ved valg er uhørt for et medlem. Et brudd på bestemmelsen vil føre til total utestenging fra samvær med troende familie og andre i menigheten. Jehovas vitner argumenterer med at medlemmene frivillig har gått inn på betingelsene de lever etter. Jeg vet hvor sterk sosial og tankemessig kontroll som utøves under oppveksten. Mange blir døpt i alderen 9–15 år.

Er du først døpt, risikerer du å ha frasverget deg dine demokratiske rettigheter for alltid.

Les også

Jehovas vitner risikerer å miste statsstøtte


I mitt tilfelle trosset jeg på et punkt advarselen om å begynne å tenke kritisk og selvstendig. Etter en stund innså jeg at fundamentet for min tro var et luftslott og bestemte meg for å forlate menigheten.

På grunn av ønsket om å beholde kontakt med nær familie, valgte jeg å bli inaktiv og «gli bort» for å unngå formell utstøtelse. Det førte selvsagt til svært redusert kontakt med tidligere kjente, jeg havnet automatisk i kategorien «dårlig omgang», men klarte på et vis å beholde familien min.

Stemte ved valg i smug

Etter mange år ute av menigheten, vokste det frem et ønske om å kunne engasjere meg i viktige saker i samtiden og i lokalsamfunnet. Jeg begynte å stemme ved valg i smug, jeg meldte meg inn i et politisk parti og tok etter hvert på meg verv. Selv om jeg hele tiden satt med vissheten om at jeg risikerte et stort personlig tap.

Jeg håpet at tiden arbeidet for meg og for at jeg kunne leve åpent som en vanlig norsk borger. Der tok jeg feil. Med støtte fra menigheten besluttet nær familie å kutte alle bånd med meg etter at mitt politiske engasjement ble offentlig kjent. Det gjør vondt, hver dag.

Derfor gjør det også vondt å lese Aftenpostens forsvar for Jehovas vitners praksis på dette feltet, der de avfeier mine og andres grunnleggende demokratiske muligheter med følgende lettvinte konklusjon: «[N]orsk praksis innebærer at det skal svært mye til for å frata trossamfunn statsstøtten. Selv om det er en holdning som strider mot demokratiske verdier, bør terskelen ligge høyere enn at læresetningene forbyr medlemmene å stemme ved valg.»

Les også

Hilde Langvann: Å være levende død for sin egen mor

Går i den liberale fellen

Trosfrihet er et grunnleggende og nødvendig prinsipp. Men når Aftenposten ikke bare forsvarer trosfrihet, men ønsker fortsatt offentlig støtte, går de i den liberale fellen: De beskytter trossamfunnets praksis på bekostning av enkeltmedlemmenes grunnleggende rettigheter.

I løpet av siste 10 år har Jehovas vitner fått over 100 millioner fra den norske stat for å kunne drive sin virksomhet. Det blir for meg paradoksalt at vi aktivt støtter en organisasjon som driver sterk sosial kontroll og sanksjonerer både nåværende og tidligere medlemmer som vil stemme ved valg ved å ta fra dem deres nære og kjære.

Jeg stiller til valg i høst i takknemlighet for å leve i et åpent demokrati, men samtidig med en stille sorg over prisen jeg har måttet betale.

Aftenposten kjenner innsenders identitet. Vedkommende vil være anonym av hensyn til familien.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Demokrati
  2. Religion
  3. Debatt
  4. Jehovas vitner
  5. Trossamfunn