Debatt

Hanau-terroristen sank dypt ned i mørk og paranoid konspirasjonskultur. Den må vi vite mer om. | Terje Emberland

  • Terje Emberland
    Terje Emberland
    Forsker I, Holocaust-senteret
10 ble drept og minst fem hardt skadet i et høyreekstremt angrep i den lille byen Hanau nær Tysklands finanshovedstad Frankfurt am Main.

Innenfor forskning på høyreekstremisme er det generelt for lite kunnskap om konspirasjonsteorier. Dette er uheldig.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

«Manifestet» som gjerningsmannen bak terrorangrepet i den tyske byen Hanau etterlot seg, inneholder ekstreme rasistiske oppfatninger.

Tobias Rathjens tekst gir uttrykk for forestillinger som er typiske for tradisjonell nazisme, med hyppige referanser til trusselen mot det tyske «Volk» og den overlegne «germanske rasen». Ikke bare vil han utvise av alle utlendinger fra Tyskland, men også utslette fullstendig den «rasemessig underlegne» befolkningen i en lang rekke land i Midtøsten og Asia.

Terje Emberland har forsket på fascisme, antisemittisme, norsk okkupasjonshistorie, moderne religiøsitet og konspirasjonsteorier.

Slike rasistiske oppfatninger motiverte åpenbart hans målutvelgelse. I tillegg til å drepe sin mor, rettet han angrepet mot to såkalte shisha-barer og drepte ni mennesker av hovedsakelig kurdisk opprinnelse.

Mørk konspirasjonskultur

Utover denne rasismen, refererer Rathjens manifest, YouTube-video og nettsted knapt til dagens høyreekstreme ideologi eller bevegelser. Nesten all oppmerksomhet er viet konspirasjonsteorier.

Den 14. februar la han for eksempel ut «en personlig melding til alle amerikanere» på Youtube. Her hevder han at landet er i hendene på «usynlige hemmelige selskaper», som bruker tankekontroll-teknikker og driver sataniske ritualdrap på barn i «underjordiske militærbaser». Han lenker også til nettsider viet UFO-bortføringer, sataniske rituelle barneofringer, frimurer-sammensvergelser, tidsreiser og telepati.

Alt dette gir oss et blikk inn i en mørk og paranoid konspirasjonskultur som Rathjen hadde sunket dypt ned i.

Tobias R. angrep to såkalte shisha-barer i Hanau. Gjestene der røyker gjerne vannpiper og drikker kaffe eller te.

Sannsynligvis kombinert med alvorlige psykiske forstyrrelser, utgjorde dette trolig den primære drivkraften bak hans ideologiske radikalisering.

Det er lett å tenke seg at hans paranoia fikk sin bekreftelse og ble forsterket gjennom denne konspirasjonskulturen på internett. Når dette så ble koblet sammen med en ekstrem rasisme, forårsaket dette en ytterligere handlingsradikalisering som endte i masseskytingen i Hanau.

Konspirasjonsteorier og radikalisering

Terroranslaget i Hanau er slett ikke det eneste tilfellet der motivet har vært en kombinasjon av høyreradikalisme, rasisme og konspirasjonsteorier. Tvert imot er dette et kjent mønster.

Historisk sett er koblingen åpenbar. Konspirasjonsteorier har ofte vært limet som holder et fascistisk eller høyreekstremt verdensbilde sammen. Det er nok å nevne at nazismen var basert på antisemittiske sammensvergelsesfantasier.

Hanau-angrepet viser at konspirasjonsteorier kombinert med ekstremistiske oppfatninger kan fungere som «radikaliseringsmultiplikatorer». De øker faren for at mennesker tyr til vold og terror.

Forskningen har observert en nær forbindelse mellom disse ideologiske universene. Denne stammer delvis fra flere fellestrekk i virkelighetsoppfatning, preget av en rigid tenkemåte, troen på enkle løsninger, apokalyptiske forestillinger og en dualistisk inndeling av verden i venner og fiender.

Isolasjons- og radikaliseringsprosessen

Konspirasjonsteorier gir mennesker med avvikende og ekstremistiske synspunkter en forklaring av hvorfor deres ideer ikke har vunnet frem.

«Sannheten» har (ennå) ikke kommet ut fordi demoniske krefter undertrykker den og holder befolkningen nede i uvitenhet. En av konsekvensene er at ekstremister og konspirasjonsteoretikere viser en tilbøyelighet til «kognitiv isolasjon»: Siden «fienden» kontrollerer den offisielle informasjonsstrømmen og de fleste medier, må «sannhetssøkere» isolere seg fra denne propagandaen.

På YouTube oppfordret da Rathjen også seerne til å «slå av mainstream media».

Isolasjons- og radikaliseringsprosessen fører til en immunisering mot alle motforestillinger. Alle kritikere blir stemplet forrædere og de onde maktenes marionetter.

Hanau-terroristen oppfordret blant annet seerne til å «slå av mainstream media».

Jo lengre mennesker gjennomgår en slik isolasjons- og radikaliseringsprosess, jo vanskeligere blir det å nå dem. Snart betrakter de alt gjennom dette forskrudde verdensbildets briller og ser demoner der de før så medmennesker.

Konspirasjonsteorier er som nevnt, preget av en apokalyptisk virkelighetsoppfatning. De er krisefortellinger som mobiliserer til umiddelbar handling. Befolkningen må erkjenne at samfunnet i virkeligheten styres av «den dype statens» demoniske krefter, sier Rathjen. De må «våkne opp» og «kjempe nå». Det er sannsynlig at han oppfattet sin terrorhandling som en vekker.

Les også

Tysklands høyreekstreme er farligere enn før. Tobias R. (43) drepte ti og skadet flere.

Mer kunnskap om konspirasjonsteorier

Selv om det er påvist at konspirasjonsteorier utgjør en viktig ideologisk komponent innenfor mange religiøse og politiske ekstremistgrupper som har vært involvert i terrorhandlinger, trenger vi mer kunnskap. Vi må vite mer om disse forestillingenes innhold og om årsakene til og konsekvensene av at mennesker fanges inn av dem.

Innenfor forskning på høyreekstremisme er det generelt for lite kunnskap om konspirasjonsteorier, utover de vanlige sammensvergelsesfortellingene om «den sionistiske okkupasjonsregjering» (ZOG) og Eurabia, det muslimske komplott for å overta makten i Vesten. Dette er uheldig. Konspirasjonsteorier for mange ekstremistgrupper, men også for mer isolerte individer som Rathjen, fungerer som en viktig årsak til radikalisering.

Mer kunnskap om konspirasjonstenkning kan altså hjelpe oss til å forstå hvorfor mennesker velger å gripe til vold og terror.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Terror
  2. Radikalisering
  3. youtube
  4. Konspirasjonsteorier