Debatt

Ringer du helseministeren eller en fagmann når du skal skifte en råtten bjelke i eget hus?

  • Per Arne Holman
    Per Arne Holman
    helseøkonom
En sterkere administrativ styring fra faglige ledere kan bidra til en bedre organisert tjeneste, som er mer produktiv, rettferdig fordelt og mer nyttig, skriver Per Arne Holman (bildet) i et svar om psykisk helsevern.

Bør ikke dette ansvaret plasseres hos lederne og medarbeiderne ved våre nær 80 DPS-er?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Psykolog Jørgen Flor påstår 21. august i Aftenposten at bærebjelken i psykisk helsevern er råtten og spør hva helseministeren vil gjøre for å bytte den ut. Kronikken er en pessimistisk avskjedshilsen fra jobb som psykolog ved et distriktspsykiatrisk senter (DPS).

Jeg er usikker på om den byggfaglige vurderingen er korrekt. Det finnes anerkjent forskning som peker på muligheter for at ledere og ansatte ved DPS kan øke nytten av behandlingen for pasientene med organisatoriske tiltak som ikke koster penger.

• Spør pasientene om nytten

De fleste DPS-er spør ikke pasientene om behandlingen er nyttig. Feedback hjelper i seg selv. Et kvalitetsregister med alle pasienters tilbakemeldinger måler også organisatorisk effektivitet.

• Avslag og ventetid

En stor, engelsk studie fant nylig at de sentrene som avviste få henvisninger, hadde kort ventetid, tilbød flere konsultasjoner ved behov og jobbet med en klar problembeskrivelse, hadde flere pasienter som møtte til avtaler. De best organiserte sentrene økte behandlingsutbyttet for sine pasienter med opp til 42 prosent, sammenlignet med de dårlig organiserte.

• Behandlingsintensitet

Økt behandlingsintensitet gir bedre utbytte. DPS tilbyr vanligvis timer annenhver uke. Det er mye som tyder på at behandling én til to ganger i uken over kortere tid gir et bedre utbytte. For behandlerne betyr det at de jobber med 10–20 pasienter om gangen i stedet for 30–40.

• Produktivitet

Helsedirektoratet viser at i snitt hadde hvert fagårsverk på DPS 469 pasientmøter årlig i 2018. Det tilsvarer to til tre pasienter daglig. Med fire pasienter 200–250 arbeidsdager i året ville kapasiteten øke dramatisk. Færre må avvises, ventetiden går ned og pasienten kan få flere konsultasjoner ved behov.

Urealistisk og urettferdig

Flor foreslår at pasienten kan henvise seg selv og bruke så mye helsetjenester man har glede av, til problemet er løst. Et slikt tilbud finnes dersom du kan betale for deg. Fri bruk av offentlig finansierte spesialisthelsetjenester er helt urealistisk og urettferdig.

En sterkere administrativ styring fra faglige ledere kan bidra til en bedre organisert tjeneste, som er mer produktiv, rettferdig fordelt og mer nyttig. Jeg er derfor overrasket over at Flor ber helseminister Bent Høie (H) om hjelp til å skifte ut råtne bærebjelker i eget hus. Bør ikke dette ansvaret plasseres hos lederne og medarbeiderne ved våre nær 80 DPS-er?


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les også

  1. Gi meg en fastpsykiater! | Hanne Tegnér

  2. Hanna døde av akutt hjertesvikt, mente legene. Men noe gikk veldig galt bak de lukkede dørene på sykehuset.

Les mer om

  1. Psykisk helse
  2. Psykisk helsevern