Debatt

Vi krever likestilling, ikke likeverd! | Ti organisasjoner for funksjonshemmede

  • 10 organisasjoner for funksjonshemmede

Organisasjoner for funksjonshemmede krever at de folkevalgte likestiller funksjonshemmede med andre borgere. Foto: Shutterstock / NTB scanpix

Norges største minoritet, funksjonshemmede, har ikke det samme menneskerettslige vernet som andre minoriteter.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Forrige uke viste Stortinget at de mener funksjonshemmedes rettigheter er mindre viktig enn rettigheter for andre grupper.

FNs Monthian Buntan ble i forrige uke sjokkert over hvordan Norge skryter av å være best i klassen på menneskerettigheter når funksjonshemmedes menneskerettigheter neglisjeres.

FN spurte deretter norske myndigheter om de står fast på at funksjonshemmede skal ha svakere menneskerettslig vern enn andre grupper.

Svaret er ja. Samtidig som regjeringen for første gang svarte FN om funksjonshemmedes rettigheter i Norge, stemte de folkevalgte imot å innlemme FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) i den norske menneskerettsloven.

Det betyr at norsk lov har forrang på områder der CRPD avviker fra loven.

Lavere status enn andre

Norges største minoritet, funksjonshemmede, har dermed ikke det samme menneskerettslige vernet som andre minoriteter. Vi anerkjennes ikke som likestilte borgere, slik som kvinner, barn og etniske minoriteter i kraft av Kvinnekonvensjonen, Barnekonvensjonen og Rasediskrimineringskonvensjonen, som alle er tatt inn i lovverket.

Hvorfor aksepterer samfunnet at funksjonshemmede har lavere status enn andre? Det handler ikke først og fremst om økonomi, men om fordommer og diskriminering.

Vi kaller oss ofte verdens mest likestilte land. For at det skal stemme, må funksjonshemmede inkluderes.

Likestilling av funksjonshemmede handler om å bestemme over eget liv, ha de samme mulighetene som andre og slippe fordommer og formynderi. Vi krever frihet, selvbestemmelse og likestilling.

Våre menneskerettigheter brytes

FN har satt seg inn i det vi forteller i en fersk rapport fra 125 organisasjoner: Våre menneskerettigheter brytes systematisk hver eneste dag i Norge. Snart kommer FNs anbefalinger til Norge. Nå må de folkevalgte gjøre sitt for å likestille funksjonshemmede:

•­ Anerkjenn funksjonshemmede som likestilte borgere, med et fullstendig sett av rettigheter og plikter

• Ta FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter inn i norsk lov

• Fjern lover som diskriminerer funksjonshemmede, og sørg slik for å sikre retten til selvbestemmelse og muligheten til å få støtte til å utøve rettslig handleevne

Regjeringen vil arbeide for likeverd for funksjonshemmede. Det svarer ikke på vårt viktigste krav: Vi krever like muligheter til å delta i samfunnet. Det hjelper ikke å være likeverdig om man ikke er likestilt.

Unge funksjonshemmede v/generalsekretær Leif-Ove Hansen

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon v/generalsekretær Lilly Ann Elvestad

Hørselshemmedes Landsforbund v/ generalsekretær Henrik Peersen

Borgerrettsstiftelsen Stopp Diskrimineringen v/leder Berit Vegheim

Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) v/generalsekretær Hedvig Ekberg

Uloba -Independent Living Norge SA v/generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm

Landsforeningen We Shall Overcome v/ leder Kristin Sommerseth

Norges Blindeforbund v/ leder Unn Ljøner Hagen

Norges Handikapforbund v/ generalsekretær Sunniva Ørstavik

Norges Døveforbund v/generalsekretær Petter Noddeland

  • Les også:

Les også

  1. Funksjonshemmede møter fordommer | Knut Olav Åmås

  2. 85.000 mennesker venter på samme mulighet som Ali

Les mer om

  1. Funksjonsnedsettelse
  2. Menneskerettigheter
  3. Diskriminering
  4. FN