Debatt

Positive særtiltak kan settes inn også for menn | Hanne Bjurstrøm

 • Hanne Bjurstrøm
  Hanne Bjurstrøm
  Likestillings- og diskrimineringsombud

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm svarer sosiolog og skribent Kjetil Rolness om likestillingslovens bestemmelser om menn. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Det er ingen motsetning mellom å være for at positive særtiltak kan settes inn for å bedre menns stilling, og samtidig mene at det oftere vil være behov for slike tiltak for å løfte kvinner.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.


19. juni kommenterer Kjetil Rolness mitt innlegg 16. juni om likestillingsloven og menn. Jeg konstaterer at vi nok er uenige om både hvordan loven skal forstås og hvordan den faktiske situasjonen er for likestilling her i landet.

Jeg har likevel lyst til for ordens skyld å minne om at det er Stortinget som har vedtatt likestillings- og diskrimineringsloven, herunder formålsparagrafen. Det er imidlertid riktig at ombudet i høringsrunden støttet tilleggsformålet om særlig å bedre kvinners og minoriteters stilling, ut fra vår kunnskap og erfaring.

Samtidig gikk ombudet inn for å utvide adgangen til positiv særbehandling for gutter og menn, slik at den formelle adgangen til å bruke dette verktøyet er lik for kvinner og menn. Dette er et standpunkt ombudet har hatt i mange år, og som ble vedtatt av Stortinget gjennom den nye loven.

Positive særtiltak

Det er ingen motsetning mellom det å være for at positive særtiltak kan settes inn for å bedre gutters og menns stilling der det er behov for det, og samtidig mene at det oftere vil være behov for slike tiltak for å løfte jenter og kvinner, slik formålsparagrafen gir uttrykk for.

Som likestilling- og diskrimineringsombud er det viktig for meg å gi god og riktig informasjon om hva likestillingsloven kan brukes til og gir av føringer for likestillingspolitikken. Når det skapes et inntrykk av at loven vil kunne stoppe den typen likestillingspolitikk rettet mot menn, så sender det et helt feil signal til politiske myndigheter.

Balanserte likestillingstiltak

Det er regjering og likestillingsministeren, med departementet og direktoratet som faginstanser som har ansvar for å utvikle en god og moderne likestillingspolitikk på overordnet nivå. Det kan og bør de gjøre – likestillingsloven er ikke til hinder for det. Det er viktig å få klart og tydelig frem – slik at vi får gode og balanserte likestillingstiltak.

 • Les også:
 1. Les også

  Forsker: – Kanskje den siste samfunnsarenaen der biologisk kjønn legger premissene.

 2. Les også

  Kvinner må selv ta tak. Slik får vi flere kvinnelige toppsjefer | Line L. Uppard og Signy Fardal

Les mer om

 1. Likestilling
 2. Hanne Bjurstrøm
 3. Kjetil Rolness