Debatt

Kort sagt, tirsdag 9. juni

  • Debattredaksjonen

Ny ungdomsskole for elevene ved Skøyen skole. Reform og bruk av eksterne programmer i barnevernet. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ungdomsskolekapasitet på Skøyen

Utdanningsetaten viser til leserinnlegget fra Skøyen FAU i Aftenposten tirsdag 2. juni vedrørende ungdomsskole for elevene ved Skøyen skole.
Utdanningsetaten har lenge hatt fokus på å løse behovet for ungdomsskolekapasitet i Bydel Ullern.

Ny skole på Hoff, som først var planlagt ferdig i 2021, skal møte behovet, men denne er utsatt på grunn av reguleringsprosessene på Skøyen. Det jobbes aktivt med å finne en god løsning for de om lag 100 elevene ved Skøyen skole som skal begynne på ungdomsskolen til neste år, og helt frem til den nye skolen på Hoff står klar.

Det er viktig å understreke at vi ønsker en langsiktig og forutsigbar løsning, slik at elevene i Skøyen-området vet hvor de skal gå på ungdomsskole fremover.
Det har vært jevnlige møter og tett dialog mellom Utdanningsetaten, FAU og skolene i over ett år, hvor det er blitt informert om hva vi gjør for å løse dette.

Vi har sett på mange ulike muligheter som ikke har latt seg gjennomføre, men vi håper nå å få avklart løsningen før sommerferien.

Bjørg Novang, avdelingsdirektør for skoleanlegg, Osloskolen.

Behov for barnevernsreform

Aftenposten har levert en prisverdig reportasjeserie om utfordringer i barnevernet. Problemene som Aftenposten beskriver, er ikke av nyere dato. Sakene kjenner vi fra flere år tilbake.

Det er i dag mye som tyder på at barnevernet ikke i tilstrekkelig grad klarer å levere en tjeneste som er godt nok tilpasset det enkelte barn. Advarslene har vært der lenge, hør bare hva Barne- og familieetaten skrev i sin årsberetning 2018:

«Etaten erkjenner at en ikke i tilstrekkelig grad har klart å
omstille våre tilbud i det tempo som bydelene har hatt behov for.» På denne bakgrunn har Høyre fremmet et forslag om reform av barnevernet i Oslo. Et enstemmig bystyre støttet intensjonen i vårt forslag og vedtok å be byrådet om å legge frem en sak om organiseringen og finansieringen av barnevernet.

Tiden går, og problemene består. Da er det ekstra alvorlig at Oslo ikke benytter seg av et innarbeidet tilbud som er tilgjengelig nå. I over 20 år har vi hatt et forskningsbasert utviklingssenter for barn og unge som utvikler og evaluerer
internasjonalt anerkjente programmer, som det lokale barnevernet kan benytte.

Det mest kjente programmet, MST, benyttes i hele Norge unntatt Oslo. Byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) vil heller satse på å utvikle et eget program for Oslo og forklarer det med at det ikke er etterspørsel etter MST. Hun går og langt i
å sette spørsmålstegn ved MST.

Det viser seg å være feil, bydeler har kjøpt slike tjenester utenfor Oslo, og flere bydeler ønsker seg dette programmet. Det sittende byrådet har vært svært opptatt av å gi tjenestestedene tillit og metodefrihet, men det ser ikke ut til å gjelde i barnevernet.

Når vi står midt i en økning i alvorlig voldsutøvelse blant ungdom, bør vi ikke vente på nye hjemmelagede systemer når vi allerede har godt innarbeidede metoder.

James Stove Lorentzen (H), fraksjonsleder, Helse og sosialutvalget, Oslo bystyre


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Skole og utdanning
  2. Barnevern