Debatt

Forsøket på å bringe islamdebatten opp på et mindre sørgelig nivå, er ganske sørgelig lesning | Kolbein Brede

  • Kolbein Brede
Jeg har da aldri hverken skrevet eller ment at venstresiden i denne sammenheng forsvarer «muslimers rettigheter». Tvert imot hevder jeg at venstresiden når det gjelder muslimer, forsvarer noe som ikke er en rettighet, hverken for muslimer eller andre: Krav om slippe kritikk av egen religion., skriver artikkelforfatteren.

Jeg kan bare gjenta min forundring over at folk som jeg antar ellers er imot kvinneundertrykkelse og andre rettighetsbrudd, angriper kritikken av en rettighetsrøvende religion.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Min artikkel om islam og norsk venstreside i Aftenposten meninger 18. desember avstedkom i løpet av noen få dager over 600, til dels meget gode, kommentarer.

Den 29. desember skriver Rune Berglund Steen en kritikk som åpner slik: «Kolbein Brede bidrar med sin kronikk 18. desember til at islamdebatten aldri kommer seg ut av den sørgelige sirkeldansen den så lenge har vært preget av».

Berglund Steens forsøk på å bringe debatten opp på et mindre sørgelig nivå, er imidlertid ganske sørgelig lesning.

Forsvar av noe som ikke er en rettighet

Jeg tar av plasshensyn bare med noen smakebiter:

«Brede mener at "venstresiden" gjennom forsvar av muslimers rettigheter, godtar kvinneundertrykking i religionens navn. Selv om det ikke er min oppgave å forsvare venstresiden, mistenker jeg at antirasister er inkludert.»

Hvor har Berglund Steen dette fra? Jeg har da aldri hverken skrevet eller ment at venstresiden i denne sammenheng forsvarer «muslimers rettigheter».

Tvert imot hevder jeg at venstresiden når det gjelder muslimer, forsvarer noe som ikke er en rettighet, hverken for muslimer eller andre: Krav om slippe kritikk av egen religion.

Kolbein Brede.

Til den siste setningen kan jeg bare si: Nei, det har aldri falt meg inn at min kritikk av islam og norsk venstreside skulle ha noe med rasisme å gjøre.

Kuppe debatten? At jeg kritiserer noe?

«Islamdebatten fremstår pr. i dag som en evig sirkeldans, i stor grad fordi mange selvutnevnte (sic) islamkritikere debatterer med antirasister og andre som om vi forsvarer kvinneundertrykkelse (noe vi simpelthen ikke gjør).»

Jeg kan bare gjenta min forundring over at folk som jeg antar ellers er imot kvinneundertrykkelse og andre rettighetsbrudd, angriper kritikken av en rettighetsrøvende religion.

« ... mange islamkritikere går langt i å kuppe debatten gjennom å produsere og reprodusere en type forenklinger og skandalisering som antirasister og andre aldri ville kunne gå med på.»

«Kuppe debatten»? Hva betyr det? At jeg er uenig med noen? At jeg kritiserer noe?

Eller skyldes det kanskje at jeg er « selvutnevnt islamkritiker»?

Burde jeg søke autorisasjon, for eksempel hos Antirasistisk Senter, eller et annet Kontor for Tillatte Meninger (KTM)?

Hvem kupper her?

Debattnivå?

«Ideen om at mennesket ikke har noen egenverdi innen islam, stemmer hverken med hva muslimer flest mener eller med muslimsk lære.»

Vel, det er selvsagt mulig at Berglund Steen, i motsetning til meg, vet «hva muslimer flest vil mene», men noen ekspert på «muslimsk lære» er han neppe:

«En av de muslimske setningene er at den som redder ett menneske, skal anses som å ha reddet hele menneskeheten. Dette prinsippet går nokså klart imot Bredes usjenerøse oppsummering av islam.»

Berglund Steen utelater, generøst, en innskutt, men drepende bisetning.

Hele setningen lyder nemlig slik: Den som dreper et menneske, uten at det gjelder blodhevn eller straff for forbrytelser (min uth.), skal anses som hadde han drept hele menneskeheten.

Og hvilke forbrytelser er det som kvalifiserer til dødsstraff? Det er temmelig mange, for eksempel blasfemi, homofili og apostasi (frafall fra islam). Blasfemi innebærer ikke bare krenkelse av en sårbar Allah, men også alt som kan oppfattes som krenkelse av hans vel så sårbare profet.

Hvorfor tar ikke Berglund Steen med den innskutte bisetningen?

Jeg ser to mulige forklaringer: 1) Han har kjenner ikke hele setningen, men bare en redigert utgave, eller 2) han kjenner setningen og redigerer den selv. Debattnivå?

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

«Islamkritikk er i mange tilfeller forbundet med hårreisende politiske forslag»

, skriver Mohamed Abdi.

Les også

Jeg er lamslått. I dag gir jeg opp. Jeg tar av meg dette hodeplagget, som er en del av meg. Jeg orker ikke mer

, skriver Tasmiyah Shafi.

Les mer om

  1. Debatt
  2. Islam