Debatt

Unngå skandalevedtak om terapibadet på Diakonhjemmet

 • Jan Grue
 • Fakhra Salimi
 • Jon Skandsen
 • Dagheid Solholm
 • Gøril Strømholm
 • Marianne Sunde
 • Siri Wright

Til sammen 800 bruker varmtvannsbassenget på Diakonhjemmet hver uke. De fleste av disse er kronikere. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Ledelsen ved revmatismesykehuset Diakonhjemmet har anbefalt at varmtvannsbassenget tømmes for vann, fylles med betong og mures igjen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi utfordrer helseminister Bent Høie, Oslos helsebyråd Inga Marte Thorkildsen og ledelsen ved Diakonhjemmet: Sett dere ned, snakk sammen, finn en løsning slik at terapibadet ved revmatismesykehuset ikke blir stengt. Diakonhjemmet i Oslo er et spesialistsykehus som har både nasjonal kompetansetjeneste og nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering. Hit kommer pasienter fra hele landet.

Trening i et terapibasseng med 34 grader inngår i behandlingen. Men ikke bare sykehusets pasienter bruker bassenget, det gjør også en stor brukergruppe i Oslo: Revmatikere, folk som trener seg opp etter skader eller operasjoner, funksjonshemmede som kan komme uti vannet med rullestol, med flere. Til sammen 800 bruker bassenget hver uke. De fleste av disse er kronikere.

Fremmer yrkesdeltakelse

Det er velkjent og veldokumentert hvilken effekt varmtvannstrening har på muskel- og skjelettlidelser. Etter en treningsøkt kjennes det ut som om leddene er «smurt», og man klarer seg til neste time. For noen er dette beste behandling, for andre er det eneste treningsmulighet.

Vegard Ytterland, avdelingssjef i Klinisk aktivitetsavdeling på Diakonhjemmet er sitert på sykehusets nettside. Der sier han at det ikke er tvil om at mange kronikere har stor nytte av trening i varmtvannsbassenget.

En brukerundersøkelse viser at de opplever mindre stivhet i ledd, mindre smerte, bedre kondisjon, bedret styrke og bedrede hverdager med bassengtrening.

Forskning viser signifikant bedring i form av redusert smerte, trøtthet og stivhet samt bedret livskvalitet. Når Norsk Revmatikerforbund sier at trening i varmtvann er det som gjør at noen klarer å opprettholde yrkesaktiviteten, så tror vi dem, uttalte Ytterland.

Mestrer hverdagen

Når Diakonhjemmet vet hvor viktig deres tilbud er for at folk skal klare å mestre hverdagen og stå i arbeid, hva er da problemet?

Problemet er at rehabilitering ikke lenger er sykehusenes ansvar, det ble overført til kommunene i 2010. På Rikshospitalet og Radiumhospitalet har det meningsløse skjedd: Bassengene er tørrlagt. Men på Diakonhjemmet, revmatismesykehuset kan man vel ikke stenge terapibadet når det er så viktig for behandling av revmatikere?

Diakonhjemmets direktør Anders Mohn Frafjord har uttalt til NRK at Diakonhjemmet er i en situasjon der de må prioritere de pasientgruppene og de tilbudene de faktisk har ansvar for.

Men det er nettopp revmatikere Diakonhjemmet har et spesialistansvar for, en gruppe som trenger bassenget.

Helse Sør-Øst har gitt Diakonhjemmet så mange tilleggsoppgaver, og ansvar for så mange andre pasienter, at de ikke har mer plass. Derfor har ledelsen anbefalt at bassenget stenges. Et basseng hvor pasienter som er på rehab, får tilpasset medisinsk veiledning for opptrening før de drar hjem.

Et basseng som det ikke finnes noe alternativ for, hverken for innlagte pasienter eller brukerne som kommer utenfra. Det eneste offentlige varmtvannsbasseng i Oslo – som var så kostbart å bygge.

Det finnes løsninger

Dette er helt uten logikk. Landet trenger ikke færre, men flere terapibad, og stat og kommune må samarbeide om bassenget ved Diakonhjemmet. Styret skal ta stilling i saken den 20. oktober. Bassenget må bevares for fremtiden, og vår bønn er:

Vi ber om at styret ved Diakonhjemmet utsetter saken.

Vi ber om at helseministeren og Helse Sør-Øst trekker tilbake nye oppgaver Diakonhjemmet har fått, slik at det ikke går utover revmatikerne som Diakonhjemmet er spesialistsykehus for, ei heller den gruppen som er på ukentlig rehabilitering der.

Vi ber om at helsebyråd Inga Marte Thorkildsen sørger for at Diakonhjemmet får kommunal støtte til drift av bassenget.
Myndighetene har bestemt at det er arbeidslinjen som gjelder og at rehabilitering skal prioriteres. Da kan ikke kronikere bli fratatt helt nødvendig helsetilbud og overlates til seg selv uten noe alternativ.


Les flere saker om helse og sykehus:

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Sykehus
 2. Bent Høie
 3. Inga Marte Thorkildsen
 4. Rehabilitering

Flere artikler

 1. OSLO
  Publisert:

  Reagerer sterkt på stengingen av bassenget på Diakonhjemmet

 2. OSLO
  Publisert:

  Stenger terapibasseng: – Jeg får et liv i et smertehelvete

 3. OSLO
  Publisert:

  800 kronisk syke mister muligheten til å bade i varmt vann

 4. OSLO
  Publisert:

  Luksusspa som erstatning for terapibad?

 5. OSLO
  Publisert:

  Private mener de kan få drift på Aker sykehus ti år tidligere enn det offentlige

 6. NORGE
  Publisert:

  Frp: Vil at sykehus får ansvar for alle legene i kommunene