Fire gale påstander om økologisk landbruk | Bjørn Lomborg

  • Bjørn Lomborg, president for tenketanken Copenhagen Consensus Center
Det er ikke riktig at økologisk landbruk gir større avlinger enn konvensjonelt landbruk - hverken i i-land eller i u-land.

Det er bedre for biodiversitet å produsere effektivt på litt jord og så la resten være natur, i stedet for økologiens fokus på ineffektiv produksjon med landbruk over alt.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I Aftenposten 31. august dokumenterte jeg at økologisk landbruk er dyrt, mindre effektivt, slipper ut mer CO₂ og nitrogen pr. produsert enhet, beslaglegger mer natur, ikke har noen dokumenterte, helsemessige fordeler og at fordelen ved redusert inntak av plantevernmidler ligger langt, langt under ulempene med en vesentlig inntektsnedgang.

Bjørn Lomborg, president for Copenhagen Consensus Center

Ikke overraskende er lederen av Økologisk Norge, Regine Andersen, sur. Hun har skrevet et langt innlegg 2. september der hun hevder at mine argumenter er systematisk fusk og fri fantasi.

Andersen hevder at økologisk landbruk gir større avlinger i fattige land. Men hennes dokumentasjon inkluderer prosjekter som også innbefatter tre – fire års landbruksutdannelse, gravde kanaler, rotasjonssystemer, fiskedammer, sosiale organisasjoner, markedsføringsorganisasjoner, tapsreduksjon, banklån og et dusin andre tiltak.

Selvfølgelig gir disse tiltak en produksjonsøkning, men man kan ikke tilskrive dette økologi. Hvis vi hadde gjort alle de samme tiltak uten å kreve lite eller ingen kunstgjødsel, hadde produksjonen gått enda mer opp. De to største vitenskapelig publiserte studier fra Nature og Royal Society motbeviser Andersens første postulat: økologisk landbruk både i i-land og u-land gir lavere avlinger.

Vi kjøper produkter, ikke hektar

Andersen hevder at det er større artsrikdom i økologisk landbruk – og det er sant pr. hektar. Men vi kjøper produkter, ikke hektar, fra de økologiske bøndene. Og fordi økologer i gjennomsnitt behøver 82 prosent mer jord enn konvensjonelt landbruk til å produsere samme mengde, glemmer Andersen å regne inn biodiversitetstapet fra den ekstra skog som blir felt.

Derfor viser de fleste studier at det er bedre for biodiversitet å produsere effektivt på litt jord og så la resten være natur, i stedet for økologiens fokus på ineffektiv produksjon med landbruk over alt.

Andersen postulerer at dyrevelferd selvfølgelig er bedre hos økologene fordi det er høyere standarder for plass, utegang og lys. Men hun unnlater å forholde seg til at bedre utegang også betyr flere parasitter, predasjon og død. For eksempel i Danmark dør 33 prosent av smågrisene i økologi, mot bare 25 prosent i konvensjonell produksjon. De åtte prosent ekstra døde får ikke gleder av mer lys.

Les også

Vet du at du spiser mer økologisk mat enn du er klar over?

Ikke sunnere

Endelig hevder Andersen at økologisk mat er sunnere, og bruker Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)som dokumentasjon. Men komiteen motsier Andersen totalt: «Basert på forskningen som finnes i dag, er det ikke grunnlag for å si at økologisk mat er bedre eller dårligere for helsen enn konvensjonelt produsert mat.»
Litt pinlig går lenken hennes til hennes egen organisasjon, hvor hun fastholder at vitenskapskomiteen har misforstått sin egen rapport.

Null riktige av fire harde påstander er ikke imponerende. Men kanskje ikke overraskende fra en organisasjon som lever av å selge oss dyr, ineffektiv og miljømessig dårligere mat.

D*r. Bjørn Lomborg er president for tenketanken Copenhagen Consensus Center som forsker på smarte måter for å gjøre verden bedre. Time Magazine har kåret ham til en av verdens hundre mest innflytelsesrike mennesker.

Følg og delta i debatten hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Her kan du lese mer av debatten om økologisk kontra konvensjonelt landbruk: