Debatt

Når grove beskyldninger ikke slettes, blir nettet en digital gapestokk | Christine Norheim

  • Christine Norheim
Organisasjonen Med Israel for fred (MIFF) holdt en markering utenfor den israelske ambassaden i 2012, og ble møtt av motdemonstranter.

Hatprat skal slettes og avsenderen skal få beskjed om at slikt ikke hører hjemme i en åpen, fri og inkluderende debatt.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I sin tale etter 22. juli sa Jens Stoltenberg dette til de unge: ‹‹Min oppfordring er enkel. Engasjer dere. Bry dere. Delta i debatter. Ved å delta sier du et rungende ja til demokrati››.

Stoltenbergs tale vekket et ønske blant mange, særlig de unge, om at vi skal jobbe sammen og på tvers av ideologiske grenser for ‹‹mer åpenhet, mer demokrati››. Både før og etter 22. juli har sosiale medier spilt en viktig rolle for å realisere dette målet.

At vi i Norge har mulighet til å dele våre meninger i det offentlige rom, er et privilegium og en rettighet. Imidlertid fremstår det i enkelte fora, og da særlig i organisasjonen Med Israel For Fred (MIFF), som at ansvaret som følger med dette privilegiet er glemt. På deres sider henges enkeltmennesker som ytrer solidaritet med Palestina ut med fullt navn og bilde.

Jovisst er det lov å være uenig om sak. De fleste som deltar i offentlige diskusjoner, vet at man må være tykkhudet om man skal uttrykke sine meninger. Dette er ikke spesielt for debatter om Palestina og Israel. Men Palestina-Israel-diskusjoner er i en særstilling fordi det nærmest er symptomatisk at de tilgrises og utarter til grov sjikane og drapstrusler.

Hengt ut og truet

I tidsrommet 30. juli til 10. august reiste 19 unge folk, inkludert meg selv, til Palestina og Israel. Flere av deltagerne skrev om sine erfaringer på bloggen okkupertuke.wordpress.com.

Både underveis, og i etterkant av denne turen, har flere av ungdommene som delte sine erfaringer, blitt hengt ut på nettstedet til Med Israel for fred, MIFF.no, og mottatt hets, sjikane og drapstrusler på Facebook-profilene sine.

En av turdeltagerne kommenterte også innlegget ‹‹Når jeg ser Israel, ser jeg et land som…›› på MIFFs Facebook-side. Resultatet av hans kommentar, ‹‹da ser jeg ondskapens sanne ansikt›› er at han, med fullt navn og bilde i en skjermdump av kommentaren, ble satt i digital gapestokk i innlegg både på MIFF.no og på lederen Conrad Myrlands private Facebook-side. Konsekvensen av at turdeltageren ble hengt ut på denne måten, er at han mottok svært truende meldinger i Facebook-innboksen sin i dagene som fulgte:

‹‹Jeg bare håper at du selv en dag vil bli knivstukket, selvmordsbombet eller rett og slett bare meiet ned med bil av dine terroristvenner ditt jævla nazisvin.» «Pakk som deg fortjener ikke livets rett. Skal sende dette til AP og AUF så de ser hva slags søppel de har i rekkene … I know, jeg var nabo med en. En som faktisk var på indoktrineringsøya deres da ABB var lei møkka deres››.

Skremmes fra å delta i debatten

Det er meldinger og kommentarer som dette som forsøpler den nødvendige diskusjonen om Palestina og Israel i Norge. Det er hatprat og trusler som disse som ofte skremmer folk fra å engasjere seg i offentlige debatter, og da særlig de unge.

Det er ønsket om å skremme som er baktanken blant dem som sender slikt til sine meningsmotstandere. Det er dette ønsket vi må ta et oppgjør med. Vi må ta dette oppgjøret nå for å unngå at målet om mer åpenhet og mer demokrati går i vasken.

Vi har et felles ansvar og det er på tide at MIFF påtar seg sitt.

På spørsmål om hvorfor han ikke fjerner krenkende kommentarer som ‹‹hvem var idioten som sa dette? […] han er sikkert som det sies, en Arab dick-sucker››, fraskriver Conrad Myrland seg sitt redaksjonelle ansvar ved å svare:

‹‹Mange av dem som skriver på MIFF har aldri vært, og kan aldri tenke seg å bli, medlem av organisasjonen […]. MIFF tar avstand fra all hets, det er derfor vi imøtegår disse ungdommenes urettferdige (og til dels hetsende) skriverier om Israel››.

Et annet sted skriver han: ‹‹Det er veldig mye som ikke bidrar til saklig debatt, som vi i ytringsfrihetens må la stå. Hvis vi vil ha mer åpenhet, frihet, vel å merke››.

Hat-prat skal slettes

Det er enorm forskjell på å rette kritikk mot en stat, og det å gjøre ungdommer og andre kritikere av staten Israel til skyteskiver. Ønsker vi ikke, både Palestina- og Israel-venner, å kunne rette både saklig og usaklig kritikk mot Israel og Palestina, som politiske enheter, uten at vi skremmer hverandre bort fra debatten?

Jeg synes det er paradoksalt at Myrland bruker ytringsfrihetsargumentet som begrunnelse for å la hatefulle, ærekrenkende og drapstruende meldinger stå. Det er nettopp denne typen truende kommentarer som skremmer folk fra å benytte seg av sin lovbestemte ytringsrett. Hat-prat skal slettes og avsenderen skal få beskjed om at slikt ikke hører hjemme i en åpen, fri og inkluderende debatt.

Vi har et felles ansvar for et fritt og trygt debattklima der det handler om politikk og ikke person, og det er på tide at MIFF påtar seg sitt.


Mer om Israel-Palestina- konflikten:

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Israel/Palestina
  2. Digital
  3. Ungdom
  4. Ytringsfrihet
  5. Facebook