Debatt

Naturgass fra norsk sokkel er et langt bedre alternativ enn kull | Hildegunn T. Blindheim

  • Hildegunn T. Blindheim, klimadirektør, Norsk olje og gass
Å forsøke å fremstille det som om oljebransjen i Norge «eier» dataene og dermed er uredelige i hvilke utslippstall de rapporterer, er direkte feil, skriver artikkelforfatteren (bildet).

Og utslippstallene som viser det, er åpent tilgjengelig for alle.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Aftenposten 25. september forsøker artikkelforfatterne å så tvil om gass er et bedre alternativ enn kull.

Artikkelen fremstår som «opp som en løve og ned som en skinnfell», og konkluderer selv med at de fleste forskere og eksperter i inn- og utland mener at utvinning og bruk av norsk gass er mer klimavennlig enn kull.

Velkjent kunnskap om klimagasser

Det stemmer at utslipp av metan fra produksjon og transport av naturgassen må være lave for at gass skal være et bedre alternativ enn kull. Og utslippene fra norsk gass er nettopp det.

På norsk sokkel må alle utslipp av klimagasser, inkludert metan, rapporteres og godkjennes av miljømyndighetene.

Å forsøke å fremstille det som om oljebransjen i Norge «eier» dataene og dermed er uredelige i hvilke utslippstall de rapporterer, er direkte feil.

At gasskraftverk slipper ut halvparten så mye CO2 som kull kommer heller ikke fra data «eid av oljebransjen», men er velkjent kunnskap om klimagasser.

Vi ønsker også de beste dataene

Norsk olje og gass har nylig gjennomført et grundig arbeid med Miljødirektoratet for å forbedre utslippsdata av metan fra produksjonen av olje og gass på norsk sokkel. Og utslippene er lave.

Vi ønsker også de beste dataene på klimagassutslipp

Utslipp fra transport i rør i Europa er dokumentert gjennom den gasstekniske organisasjonen Marckogazs rapport fra tidlig 2016, der det er full åpenhet om fakta, metodevalg og beregninger.

Vi ønsker også de beste dataene på klimagassutslipp. Så ja: naturgass fra norsk sokkel er et langt bedre alternativ enn kull, og utslippstallene som viser det, er åpent tilgjengelig for alle.

På Twitter: @Norskoljeoggass

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Oljebransjen
  2. Olje og gass
  3. Norsk sokkel