Vil politikerne at elevene skal tilbringe mindre tid på skolen? | Sissel Frogg

  • Lektorlaget ved Asker videregående skole ved klubbleder Sissel Frogg
Vår motstand handler om at skoledagen blir kortere, skriver klubbleder for lektorene ved Asker videregående skole.

Skolen blir pålagt stadig flere oppgaver. Nå får vi mindre tid til å løse dem.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.
Vår motstand handler om at skoledagen blir kortere, skriver klubbleder for lektorene ved Asker videregående skole.
Sissel Frogg, klubbleder for lektorlaget ved Asker videregående skole.

Fylkestinget i Akershus har vedtatt en prøveordning med senere start på skoledagen.

Begrunnelsen er at tenåringer lærer bedre om de får sove lenger. I Aftenposten har vi kunnet lese at både skoleledere og elever er imot vedtaket. Vi lærere er også imot pålegget.

Les innlegg fra 20-åring:

Les også

Sene skoledager er en utrolig dårlig idé | Terje Hetland


Kan ikke ta av undervisningen

Vår motstand handler om at skoledagen blir kortere. Og hvor skal vi knipe inn på tiden? Vi kan ikke ta av undervisningen, så da må det bli pausene. Enhver som er på en arbeidsplass, vet at pauser er viktige for kvaliteten på arbeidet og for miljøet.

Også elever trenger pauser for å yte og for å ha det bra.

  • Skolen skal sørge for konsentrasjon og god læring, da må vi ha en pause i en lang fagøkt.
  • Skolen skal bidra til at unge har sunne spisevaner, da må vi ha en god matpause.
  • Skolen skal bidra til at unge trives på skolen, da må det være rom for å skravle og tøyse mellom slagene.

Den viktige midttimen blir borte

Men skolen skal også trene de unge i demokratiske prosesser og kreative aktiviteter. Til det trenger vi den ukentlige midttimen. Da har elevrådet og skolemiljøutvalget møtene sine, da kan revygruppen treffes, da kan helsesøster ha stressmestringskurs. Kursene er populære for elevene føler at kravene er høye og tiden knapp. Med den nye ordningen blir midttimen borte, og slikt må skje i undervisningstiden.

Enkelte politikere har sammenlignet protestene som kommer nå, med motstanden mot fraværsgrensen. Vi vil minne om at vi lærere var positive til ny fraværsordning. Hvorfor? Fordi vi tror det er bra at elevene er mer på skolen.

Samstemte elever, skoleledere og lærere

Det er klokt å skifte mening når man får ny innsikt. Det får man av å lytte til dem som har kunnskap.

Politikerne lyttet ikke til oss før de fattet vedtaket. Vi regner med at de vil lytte nå når elever, skoleledere og lærere er samstemte om at kortere skoledag vil skape dårligere læring, mer stress og færre positive aktiviteter på skolene.