Debatt

Kort sagt, fredag 4. januar

  • Debattredaksjonen

Studiefinansering, sykmeldingsregler og Hadia Tajiks kronikk om norsk politikk i 2018. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Sving pisken over studentene, da blir sikkert alt bra

Regjeringens stipendkutt har ført til sterke reaksjoner blant studenter. I alle fora har vi hørt tallene fra OECD, kun seks av ti fullfører graden de startet på. Ingen i regjering har spurt hva som ligger bak tallene. De bryr seg ikke om at innenfor disse tallene er det studenter som har utdanning, bare ikke den de begynte på. Konsekvenser er ikke viktig, når man kan håpe at forslag gir endring.

Når over 40 organisasjoner ber regjeringen tenke seg om, ignorerer de oss og sier «studiestøtten har gått opp». Ingen har påstått noe annet, og det er heller ikke spørsmålet.

Det er en effektiv hersketeknikk av regjeringspartiene å si at studentene nå kun er utakknemlige unger som sutrer. Og det ser ut til at folk gjerne vil slå seg til ro med at våre protester er bare bortskjemte ungdommers grining etter et enklere liv. Dessverre er det dårligere for samfunnet vårt og dårligere for debatten. Hittil har ingen av dem som ønsker dette forslaget og som kommer til å vedta det, tatt del i debatten om årsak og konsekvens. Dessverre er det flere kommentatorer i avisene som kaster seg ned i den samme stresslessen. Mimrer tilbake til egen studietid og bruker seg selv som bevis på at studentene, tross alt, har litt mer å gå på.

Det konkrete forslaget er endringer i stipendordningen, men dette handler også om noe mer. Det handler om hva vi mener kunnskap og kompetanse er og hvilken verdi det har. Er den meningsløs om den ikke inngår i en grad? Er det fordi arbeidsgivere ikke vet hva de skal gjøre med slik kunnskap? Får ikke samfunnet vårt noe igjen for kunnskap som ikke genererer økte inntekter via skatteseddelen?

Vi er en investering i fremtidig inntekt og samfunnsutvikling. Vi sutrer ikke, vi er bekymret for at vi skaper et akademia med mindre mangfold. Vi er urolige for at vi snevrer inn den enkeltes mulighet til å ta i bruk og utvikle sine evner og kompetanse. Vi blir møtt med umyndiggjøring og innøvede svar på spørsmål vi aldri stilte. Og KrF er helt stille.

Håkon Randgaard Mikalsen, leder Norsk studentorganisasjon


Raja var sikkert sliten, men det er irrelevant

Professor i trygdemedisin Gunnar Tellnes er ikke enig med meg når jeg påstår at Abid Rajas sykmelding sannsynligvis ikke var i tråd med Folketrygdlovens paragraf 8.4 om rett til sykepenger. Han argumenterer med mye overtidsarbeid for Raja og at det var forståelig at jobbkravene ble større enn funksjonsevnen.

Abid Raja var sikkert sliten og vi kan ha medfølelse med ham, men det er irrelevant i vurderingen av om de medisinske inngangsvilkårene for sykmelding er til stede. Vilkårene krever at det foreligger sykdom.

Professor Tellnes er heller ikke enig med meg i at det er en skarp kontrast mellom Folketrygdloven paragraf 8.4 sin strenge formulering og hvordan den generelt praktiseres.
Da er det bare å se seg rundt. Det er normalt å bli sykmeldt for ulike livsbelastninger uten at det foreligger sykdom. Abid Rajas sykmelding er bare enda et eksempel.

Professor Tellnes er kanskje litt enig med meg likevel, siden han foreslår å vurdere bruken av legenes bruk av klassifikasjonsverktøy for sykdom samt metoder for funksjonsvurdering. Det støtter jeg. Det krever imidlertid et ønske fra flere enn Tellnes og meg.

Bjørn B. Hanssen, lege


Realitypolitikk på norsk

Hadia Tajik oppsummerer norsk politikk i 2018 uten å nevne Giske-saken. Hun tegner et dystert bilde av Norge, men nevner ingen konkrete løsninger.

I en tosiders kronikk i Aftenposten får Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik raljere over norsk politikk i 2018. Ettersom hun ikke nevner saken som rystet Arbeiderpartiet i begynnelsen av året, der nestleder Giske måtte gå etter debatt om vedkommendes oppførsel overfor yngre kvinner, kan Tajik i alle fall ikke bli historiker dersom hun trer ut av politikken. Men regissører og manusforfattere av politiske tv-serier trenger landet selvsagt også.

Kristian R. Andersen, Oslo


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Studentliv
  3. Studielån
  4. Abid Raja
  5. Hadia Tajik
  6. Seksuell trakassering