Debatt

Økt pappakvote: likestillingstiltak som skyter seg selv i foten? | Helene Dahl Jørum og Bart Baekelandt

 • Helene Dahl Jørum
  Kommunikasjonsrådgiver og kommende mor
 • Bart Baekelandt
  Turnuslege og kommende far
Det føles utrygt å sende fra oss et syv måneder gammelt barn på grunn av nye og lite fleksible foreldrekvoter, skriver vordende foreldrepar. (Illustrasjonsfoto)

Å tvinge familier til å dele foreldrepermisjonen likt er ironisk under en såkalt liberal blåblå regjering.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Med dagens foreldrekvoter blir vi i praksis tvunget til å sende vår kommende datter i barnehage bare 7 måneder gammel.

Systemet er allerede lite fleksibelt, og fra januar 2019 blir det enda mindre rom for tilpasning til den enkelte families behov.

Vårt første barn

Vi er et par som venter vårt første barn i mars 2019. Pappa er kalt inn som vernepliktig lege i Forsvaret fra september samme år. Det medfører at fedrekvoten må utsettes til september 2020.

Helene Dahl Jørum
Bart Baekelandt

Far har etter ny lovgivning fra sommeren 2018, fått økt kvote, fra 10 til 15 uker. Fellesperioden som disponeres fritt av hver enkelt familie er altså betydelig redusert. Med fullt uttak av fellesperioden kan mor ha 31 uker etter fødsel.

Da vil jenta vår være 7 måneder og fortsatt et spedbarn. Mange synes dette er for tidlig å sende barnet til dagmamma eller barnehage. Vi skulle gjerne ventet lenger.

Et alternativ for oss som trenger lengre permisjon, er 80 % dekningsgrad, der man får 10 uker mer i fellesperioden mot 20 % redusert lønn. Etter å ha undersøkt med NAV var vi innstilt på dette, altså 9 måneder med mor før oppstart hos dagmamma, og så 15 uker utsatt permisjon med far senere.

Nok en innskrenkende lovendring - i all hast

Helt tilfeldig leste vi et nyhetsbrev fra rådgivningsfirmaet Compendia med informasjon om ny lovendring allerede fra 1. januar 2019. Det er i all hast, med siste runde i Stortinget i november, vedtatt at fars kvote ved 80 % dekning økes til 19 uker, ytterligere 4 uker som tas fra fellesperioden.

Regjeringens egen informasjonskanal, regjeringen.no, har ikke vært oppdatert siden 2017 på dette området og informerer fremdeles om 10 ukers fedrekvote.

Informasjon fra NAV, blant annet «Foreldreplanlegger» på nav.no, oppga fortsatt, i starten av desember, 15 ukers fedrekvote, også ved 80 % dekning. Da vi ringte NAVs saksbehandlere tidligere denne måneden, var de ikke informert om lovendringen som altså trer i kraft om bare 3 uker.

I forrige uke ble NAVs foreldrepermisjon-kalkulator omsider oppdatert, og de informerte om endringen på Facebook-gruppen «NAV Foreldrepenger». Dette ble møtt med store protester i kommentarfeltet.

Lovendringen er også blitt møtt med protester fra Jordmorforbundet NSF og Helsedirektoratet som er bekymret for synkende ammefrekvens i Norge. Også Senterpartiets Kjersti Toppe har kritisert tredelingen av permisjonen som kvinnefiendtlig politikk som ikke ser spedbarnets behov.

Manglende effekt av fedrekvote

Hovedintensjonen bak økt fedrekvote er likestilling. En undersøkelse av 18.000 par har vist at lengre fedrekvote ikke økte likestillingen i arbeidslivet.

Les også

18.000 undersøkte par: Lengre fedrekvote økte ikke likestillingen i arbeidslivet | Østbakken, Halrynjo og Kitterød

Det er også påfallende at lovgiverne og høringsinstansene ikke erkjenner den biologiske forskjellen mellom mor og far. En opplagt forskjell er nettopp amming.

At mor og far begge skal være med på barneoppdragelse er helt selvsagt i 2018. Vi er heldigvis kommet langt siden 1950-tallet. Men å tvinge familier til å dele foreldrepermisjonen likt er illiberalt og unødvendig statlig styring av familiers privatliv. Dette er ironisk under en såkalt liberal blåblå regjering.

I mange tilfeller er den praktiske konsekvensen av lovendringen motsatt av likestillingsintensjonen: Fordi noen mødre må være hjemme med spedbarnet det første leveåret, er det flere kvinner som i dag må ty til ulønnet permisjon eller redusert stillingsprosent i flere måneder og mister lønn og trygderettigheter. Dette er ikke et godt likestillingstiltak.

Utfordrende for flere

Kortere permisjon til mor er et stort sosialt eksperiment med usikre effekter.

Sannsynligvis kan mange kontorarbeidere med tilrettelagt ammetid og fleksible arbeidsdager klare å tilpasse seg den nye hverdagen. Men det er mange eksempler der loven er for lite fleksibel, blant annet flyvertinner som etter 5–7 måneder må reise fra spedbarnet, eller yrker med skiftarbeid der amming vanskelig kan kombineres med jobb, og lengre permisjon for mor er nødvendig.

Om ikke fedrekvoten reduseres kraftig, bør i alle fall unntak fra loven utvides. I dag er det kun sykdom som er grunnlag for endret fordeling av kvoten.

Vi ønsker mer fleksibilitet, for eksempel mulighet for individuell søknad om omfordelt kvoteperiode for familier der det er nødvendig. Lovendringen med redusert fellestid ved 80 % dekning bør stoppes før den trer i kraft slik at den lille fleksibiliteten man har i dag, beholdes.

Les også

– Vi vil fordele permisjonen selv

Mye usikkerhet

Vi er selvfølgelig lykkelige som bor i Norge. I mange land er fødselspermisjonen langt kortere enn her, og mor må tilbake i arbeid etter få uker. Men for vår del betyr de nye reglene mye usikkerhet.

Mor må være lengre hjemme fordi far skal i Forsvaret, men risikoen ved å ta ulønnet permisjon er stor. Vi har ennå ikke bestemt hva vi kommer til å gjøre. Far gleder seg veldig til permisjon med datter, men at vi i praksis blir tvunget til å sende fra oss den lille når hun bare er 7–8 måneder gammel, føles utrygt.

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Familiepolitikk
 2. Foreldrepermisjon
 3. Pappaperm
 4. Likestilling
 5. Debatt