Debatt

Kort sagt, onsdag 30. januar

Barnesykehus i Oslo. Innreise til Israel. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Klinikksjef Rootwelt la ned Barnesykehuset på Ullevål i 2010

Klinikksjef Terje Rootwelt etterlyser barnesykehus på Gaustad i Aftenposten 23. januar.

Barnesykehuset på Ullevål, med 120 sengeplasser, hadde alle barnespesialiteter: kirurgi, medisin, onkologi, nyfødt-, infeksjons- og intensivmedisin, hjerte-lungemedisin og ortopedi. I 2010 ble det nedlagt, bare 12 år etter at det sto ferdig! Barn ble overført til voksenavdelinger ved Rikshospitalet og Radiumhospitalet, mens nyfødt- og infeksjonsmedisin ble værende igjen.

Nyfødtintensiv med 32 senger er tilknyttet landets største fødeavdeling med 10.000 fødsler i året. Nærhet er viktig for rask og skånsom overføring av premature til nyfødtintensiv.

Infeksjonsberedskap for barn har 20 moderne luftsmitteisolater, inkludert to høyrisiko-isolater. Pandemien i 2009 viste at Barnesykehuset hadde god beredskap. Felles infeksjonskompetanse for barn og voksne er sentralt. Ullevål har ti høyrisiko-enheter for voksne og en stor infeksjonsavdeling.

Det nedlagte Barnesykehuset er knapt 20 år og kan bare benyttes til barn. Det er komplisert og dyrt med isolater og spesialfunksjoner. Av livsviktig betydning for barn involvert i ulykker, er nærhet til akutt- og traumesenteret.
Ni år med redusert sykehustilbud for barn har alvorlige følger! Barnesykehuset bør igjen etableres ved Ullevål!

Bjørg Marit Andersen, professor dr.med.


De skulle ikke til Israel, men til Palestina

28. januar hadde Harald Stanghelle en kommentar: «Nå er det Israel som gjelder». En ellers god tekst krever imidlertid en viktig presisering.

Han skriver blant annet om innreise til Israel og restriksjonene Israel har lagt, på denne muligheten for dem som støtter boikottaksjonene mot landet. Som eksempel nevner han 15 ungdommer fra Palestinakomiteen som fikk følgende beskjed fra den israelske ambassadøren i Oslo: Ingen av dem fikk slippe inn i landet.

Dette er delvis rett. Men poenget er at disse ungdommene ikke skulle til Israel, de skulle til Palestina. Og det er Israel som bestemmer hvem som får komme inn i Palestina (og for den del: hvilke palestinere som får lov å reise ut av Palestina). Palestinerne selv har ingen ting å si.

Som en kuriositet kan nevnes en ganske platt løgn: Hvis man henvender seg til den israelske ambassade i Oslo med spørsmål om hvordan man kommer inn i Israel og Palestina, får man til svar at til Israel får man tre måneders visum i passkontrollen ved adkomst. Men når det gjelder Palestina: Regarding to the west bank territories (Palestine) – you should get a visa (in advance) from the Palestinian authority. Men det finnes altså ikke palestinske visummyndigheter.

Arne Birger Heli, koordinator for Palestinakomiteens solidaritetsarbeid i Palestina

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Sykehus
  3. Helsepolitikk
  4. Israel
  5. Debatt