Misvisende om Krystallnatten | Carl Müller Frøland

Forstander i DMT Ervin Kohn (t.v). Bildet er tatt av fakkeltog og markering av minnet om Krystallnatten i Tyskland og Østerrike i 1938 i Oslo.

Å hevde at «man» og «folk i Tyskland» ydmyket, banket opp og drepte «sine jødiske naboer», er i beste fall svært upresist.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I Aftenposten 9. november beskriver Ervin Kohn Krystallnatten som «Den natten man i Tyskland og Østerrike gikk løs på sine jødiske naboer. (…) Aksjonene ble planlagt av Det tyske nazipartiet NSDAP og gjennomført av de militære avdelingene SA og SS.»

Under bildet står det: «Det er nå 80 år siden natten da folk i Tyskland og Østerrike gikk løs på sine jødiske naboer. Ydmyket dem, banket dem opp og drepte hundrevis, skriver Ervin Kohn».

I Dagsnytt Atten 8. november hevdet Kohn at «folket var modent for å ta imot alt det hatet gjennom mange år. (…) Man hadde forberedt hele det tyske samfunn, slik at de ikke reagerte når de tyske nazistiske myndighetene satte i gang terroren.»

Les også

Ervin Kohn: De reagerte ikke i 1938. Reagerer vi i 2018?

Ikke alminnelige borgere

Dette er en skjev fremstilling av Krystallnattens forløp. Å hevde at «man» og «folk i Tyskland» ydmyket, banket opp og drepte «sine jødiske naboer», er i beste fall svært upresist.

Historisk korrekt er derimot Kohns andre påstand, at aksjonene ble planlagt av NSDAP og utført av SA og SS. De ble i all hovedsak utført av SA- og SS-menn, flere steder ledsaget av medlemmer av Hitlerjugend. Med andre ord: Aksjonene ble utført av personer som aktivt sluttet opp om regimet. De fleste av disse var trolig fanatiske nazister, en del av dem alt grundig indoktrinert i antisemittisme.

Den fysiske terroren som nå rammet jødene – og som var ment å skremme dem vekk fra Tyskland – skjedde etter ordre fra propagandaminister Goebbels (med samtykke fra Hitler).

Nazistene som deltok, hadde sivile klær for at det hele skulle fremstå som en spontan folkeaksjon. Men i virkeligheten var det altså et totalitært regime som trakk i trådene og regimelojale aktivister som handlet. Den massive vandalismen og volden ble ikke utført av alminnelige borgere.

Les også

Arnfinn Moland: Hjemmefronten sviktet ikke jødene

Flertallet forholdt seg passivt

Vanlige tyskere reagerte ulikt på hendelsene. Noen ga til kjenne begeistring. Andre skjulte jøder for nazistene. Flertallet, derimot, forholdt seg passivt, men uttrykte tydelig misnøye og til dels avsky. Den tyske befolkningen var derfor ikke «moden» for slikt hat eller «forberedt» på slik terror.

Kohns fremstilling av Krystallnatten er ukorrekt. Hans syn på storsamfunnets holdninger til jødene i Nazi-Tyskland er dessuten unyansert.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter