Debatt

Stalin og mordet på Kirov. Igjen | Åsmund Egge

  • Åsmund Egge
    Professor emeritus i moderne russisk historie

Å tro på en konspirasjonsteori fra den kalde krigen fremfor forskning basert på relevant kildemateriale fra de russiske arkivene, er underlig av en mann med utdannelse som historiker, skriver Åsmund Egge i sitt svar til Hans-Wilhelm Steinfeld (bildet). Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB Scanpix

Hvorfor er det så forferdelig viktig å klistre Stalin til akkurat dette mordet? Var ikke Stalin ille nok?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hans-Wilhelm Steinfeld skriver om likt og ulikt i sitt innlegg 5. desember i debatten om Stalin og mordet på Kirov. Jeg skal begrense meg til å kommentere det som har med saken å gjøre.

Jeg er enig med Steinfeld i at det skulle lite til for å komme i unåde hos Stalin. Men dette er jo ikke noe argument når det gjelder denne konkrete mordsaken.

For øvrig er det noe anakronistisk å tro at Stalin på dette tidspunktet – i 1934 – kunne få i stand et snikmord på et politbyråmedlem med risikoen for å bli avslørt og få resten av politbyrået mot seg. Stalin var ennå ikke allmektig. Det var tvert imot mordet på Kirov som gjorde det mulig for Stalin å kvitte seg med sine motstandere, virkelige og antatte, ved å ta livet av dem.

Avslører sin uvitenhet

Steinfeld skriver videre at Smolnyj var godt bevoktet av det hemmelige politi, og at det derfor er rimelig å anta at folk fra politiet slapp morderen inn. Men dette har vi ikke opplysninger om, hevder Steinfeld. Jo, det har vi.

Igjen avslører Steinfeld sin uvitenhet om denne saken. Det ble både på selve morddagen og i dagene som fulgte, tatt opp avhør av morderen selv, av vaktmannskapene i Smolnyj og av andre vitner som var til stede i Smolnyj på mordtidspunktet.

Avhørene viser at vaktholdet var helt normalt. Medlemmer av partiet hadde adgang til Smolnyj ved å vise frem partiboken. Morderen, Nikolajev, var medlem av partiet.

Ikke riktig

Det er ikke riktig at Khrusjtsjov «bekreftet» at Stalin sto bak mordet på Kirov, slik Steinfeld skriver. Han insinuerte det.

Under Khrusjtsjov ble det satt ned en rekke undersøkelseskommisjoner som behandlet mordet på Kirov. Det ble lett med lys og lykte etter noe som kunne implisere Stalin i mordet. Men forgjeves.

Også Jakovlev-kommisjonen, nedsatt under Gorbatsjov, lette etter slikt materiale. Kommisjonen mente det var tvilsomt at avstemningsresultatet på den 17. partikongressen var blitt forfalsket, og konkluderte for øvrig med at Nikolajev hadde handlet alene.

Det er altså ikke jeg, men Steinfeld som «avskriver bidragene fra perestrojka-tiden».

Rykter og spekulasjoner

Oppfatningen om at Stalin sto bak mordet på Kirov er basert på rykter og spekulasjoner, samt insinuasjoner fra Khrusjtsjov, som i forbindelse med maktkampen i partiet hadde politisk interesse av å sverte Stalin.

Oppfatningen om at morderen, Nikolajev, handlet alene har grunnlag i et omfattende kildemateriale fra de russiske arkivene, et materiale som ikke var kjent i Sovjet-tiden da arkivene var lukket.

Underlig av historiker

At Steinfeld velger å tro på en konspirasjonsteori fra den kalde krigen fremfor forskning basert på relevant kildemateriale fra de russiske arkivene, får være hans sak – underlig er det i hvert fall av en mann med utdannelse som historiker.

Til slutt et hjertesukk. Hvorfor er det så forferdelig viktig å klistre Stalin til akkurat dette mordet? Var ikke Stalin ille nok? Han utnyttet mordet til å sette i gang en omfattende terror som – direkte og indirekte – rammet millioner av mennesker. Hvorfor denne paniske klamringen til en teori som ikke holder vann?

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Dette er debatten:

23. november:

Les også

Drepte Stalin Kirov? | Åsmund Egge

27. november:

Les også

Jo, Stalin drepte Kirov | Hans-Wilhelm Steinfeld

4. desember - Åsmund Egge trekker frem nyere kilder i sitt korte svar (kortinnlegg nr. to):

Les også

Dagens kortinnlegg| mandag 4. desember

5. desember:

Les også

  1. Lite skulle til for å bli et offer for Stalin | Hans-Wilhelm Steinfeld

Les mer om

  1. Debatt
  2. Historie