Debatt

Legg Oslo universitetssykehus til den nye Hovinbyen | Peter Martin

 • Peter Martin
  Peter Martin
  Tidl. medisinsk fagsjef, Oslo kommune
Det er vel ingen som påstår at Rikshospitalet ble nedlagt i 2000 da det flyttet fra Pilestredet til Gaustad, skriver debattanten.

Sannheten er at det er ingen av de nåværende sykehustomtene som egner seg spesielt godt til et nytt Oslo universitetssykehus.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Som medisinsk fagsjef i Oslo kommune frem til 2015, var jeg med i Hovedstadsprosessen og mange av prosessene rundt utviklingen av Oslo universitetssykehus. Som representant for Oslo kommune og primærhelsetjenesten var jeg med i en rekke arbeidsgrupper, møter og prosjekter og fikk mye innsikt i hvordan alt dette gikk for seg.

Peter Martin, tidligere medisinsk fagsjef i Oslo kommune

Fra 2015 har jeg forsøkt å følge med i hva som skjer videre og lest utallige kronikker og artikler om temaet, senest Aftenpostens leder med overskrift «Økonomisk bærekraft må avgjøre sykehusplasseringen» (5. mars). Det er skuffende å registrere at Hovedstadsprosessen, som var en åpen prosess med bred faglig deltagelse, nå etter 12 år synes å ha blitt en evig maktkamp om hvilket sykehus som skal «nedlegges», eller ikke.

Hensikten var samling

Hensikten med Oslo universitetssykehus var å samle de offentlige sykehusene i Oslo. Hensikten var ikke å nedlegge noe som helst.

Men hvis man skal samle sykehus, må noen flytte fra en tomt til en annen. En tomt er ikke et sykehus, det er en tomt. Charing Cross Hospital som var etablert i 1818, ble ikke nedlagt i 1973, men flyttet åtte kilometer vestover fra tomten ved Trafalgar Square. Det er fortsatt et internasjonalt anerkjent universitetssykehus.

Det er vel heller ingen som påstår at Rikshospitalet ble nedlagt i 2000 da det flyttet fra Pilestredet til Gaustad, selv om den gamle tomten ble omgjort til boliger.

Sannheten er at det er ingen av de nåværende sykehustomtene som egner seg spesielt godt til et nytt Oslo universitetssykehus.

Ullevål og Aker er begge fulle av gamle bygninger, til dels fredet og til dels ubrukelige til sykehusdrift, ikke for å nevne en forhistorisk infrastruktur, som stort sett ligger under bakken eller i diverse tekniske bygg som publikum aldri ser.

Les også

Oslo Ap vil utrede både Ullevål og Gaustad som alternativer for fremtidig sykehus

Bruk en egnet tomt

Gaustad-tomten kunne vært brukbar, om man hadde bygget sykehuset slik at det var plass til senere utvidelse, men det gjorde man ikke. Hvis man hadde bygget nytt rikshospital på Ullevål-tomten, slik professor Peter Hjort den gang foreslo, hadde man kanskje ikke hatt utfordringene man har i dag, men også det er historie.

Prosessene rundt hvordan sykehusene i Oslo skal organiseres har foregått siden 2007, det vil si i snart 12 år. Det er brukt utallige millioner i planlegging, og det er tatt en rekke«beslutninger» som hittil ikke har medført annet enn fortsatt kamp om hvor det nye sykehuset skal ligge. Hvorfor da ikke legger det på en tomt som faktisk er egnet?

Les også

En varslet katastrofe for Oslo universitetssykehus på Gaustad | Tor I. Winsnes

Bruk en tomt i Hovinbyen

Mest nærliggende er en tomt i fremtidens Hovinbyen. Her et det åtte argumenter for at det må være riktig:

 1. Det er gode muligheter for å finne en stor og egnet tomt i dette området.
 2. Den store befolkningsveksten skjer her.
 3. Et nytt sykehus kan bygges uten noen innvirkning på sykehusdriften i mellomtiden.
 4. Ingen sykehus blir nedlagt, de bare flytter til et annet sted.
 5. Sykehuset kan bygges med direkte forbindelse til T-banen, eventuelt egen stasjon.
 6. Alle funksjoner kan samles på et sted.
 7. Man slipper enda flere år med usikkerhet og konflikt for ansatte.
 8. Verdien av nåværende sykehustomter kan realiseres når det nye sykehuset tas i bruk.

Hvis man bygger et nytt sykehus alt på en gang, koster det mye penger. Riktig, men dette dreier seg om kapitalkostnader, ikke om vedlikeholds- og driftsutgifter som vil reduseres mye. Den nåværende sykehusplanleggingen ligner på veivesenets motorveiutbygging, der man tilpasser seg årets budsjett og bygger ut klattvis til en langt større kostnad over tid. Staten har innsett at dette ikke er en god måte å bygge veier på. Kanskje det er på tide at de innså at det heller ikke er en god måte å bygge ut sykehus.

 • Les også:
Les også

Sykehussamling på Gaustad svekker akuttmedisinsk beredskap i halve Norge | Nils Oddvar Skaga

Les mer om

 1. Oslo universitetssykehus (OUS)
 2. Byplanlegging
 3. Rikshospitalet