Det er ingenting antidemokratisk ved vårt klimaopprør

Dagens barn og unge trenger å vite at politikergenerasjonen som har sviktet dem, ikke er de eneste voksne i samfunnet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Dette innlegget er underskrevet av Aleksander Melli, Ketil Lund, Erland Kiøsterud, Ingvild Burkey, Kristine Næss, Lars-Lillo Stenberg, Ane Hjort Guttu, Thomas Hylland Eriksen, Elisabeth Eide, Maja Lunde, Asgeir Helgestad, Wera Sæther, Jostein Gaarder, Gert Nygårdshaug og Ingvar Ambjørnsen.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen er bekymret for at en gruppe «kulturpersonligheter» er ute i antidemokratisk ærend med vår støtteerklæring til skolestreikerne og den voksende Extinction Rebellion-bevegelsen. Vi vil minne om at opprørserklæringen også er undertegnet av tre klimaforskere, en biologiprofessor, en jusprofessor, en høyesterettsadvokat og en tidligere høyesterettsdommer. Disse har kommet med et eget tilsvar til Røe Isaksen.

Torbjørn Røe Isaksen (H) har kritisert klimaoppropet som fredag ble publisert i Aftenposten.

På dagens kurs beveger vi oss mot en minst fire grader varmere verden. Dette vil gi stor sannsynlighet for sivilisasjonskollaps i våre barns levetid.

Der vi for lengst burde hatt en omstilling av hele samfunnet for å nå klimamålene Norge undertegnet i Paris, har vi i stedet et politisk system som fremmer oljeinteresser foran interessene til den yngste generasjonen og planetens artsrikdom.

Irrasjonell, umoralsk og uetisk politikk

Senest fredag åpnet regjeringen for oljeleting i 90 nye blokker på norsk sokkel. I en raskt varmende verden kan ikke en slik politikk kalles annet enn irrasjonell, umoralsk og uetisk. Det handler ikke om en totalitær «oss og dem»-mentalitet, som Isaksen konstruerer, men å bruke språket presist for å definere de reelle konfliktlinjene i klimakampen, og hvor det reelle ansvaret ligger.

Dagens barn og unge trenger å vite at politikergenerasjonen som har sviktet dem, ikke er de eneste voksne i samfunnet. En million streikende unge vet at uten den massebevegelsen de er med på å starte, vil alt det andre gode som skjer på klima- og miljøfeltet, være forgjeves.

Den kortsynte generasjonen, representert ved næringsministeren, vil ha vunnet. Premien vil være en relativt ulevelig klode.

Gruppen Extinction Rebellion demonstrerte utenfor statsministerboligen i London forrige uke.

Ikke noe økodiktatur

Når det gjelder rådet som Extinction Rebellion krever opprettet, ønsker den unge bevegelsen ikke å overta produksjonsmidlene og opprette et økodiktatur, som Isaksen insinuerer, men å kontrollere at samfunnet omstilles i samsvar med Paris-målene, Grunnlovens § 112 og føre var-prinsippet.

Dette bør ikke betraktes som mer revolusjonært enn en granskningskommisjon eller et etisk råd, men vil naturligvis trenge representanter fra hele samfunnet. Det er ingenting antidemokratisk ved et tilsynsorgan for klimaomstilling i en krisetid, oppnevnt av regjeringen etter et folkekrav.

Til næringsministerens antydning om at det ligger en voldelig undertekst i vår invitasjon til ikkevoldelig opprør, kan vi bare si at dette er den samme «oss og dem»-retorikken han anklager oss for. Med et raskt Googlesøk kan alle som vil, finne Extinction Rebellions ti prinsipper, der ikkevold står sentralt.

Vi er åpne for at det gryende klimaopprøret vil tjene på en retorikk som den Martin Luther King brukte i sin tid, der motstanderen møtes som en venn.

Klimakrisens etikk, og trusselen som mobiliserer barn og unge i dag, er selvsagt vesensforskjellig fra borgerrettskampen. Men nødvendigheten av å stoppe urett og ivareta det beste i vårt samfunn og vår grunnlov, har overføringsverdi.

Vi kjemper for våre barns trygghet i et politisk system som på mange vis har kollapset i møtet med en eksistensiell trussel. Da tvinges vi til å ta i bruk det sterkeste virkemiddelet vi har til rådighet som fredelige borgere i et demokrati – sivil ulydighet, eller kall det gjerne konstitusjonelt opprør.

Opprøret kommer

Opprøret kommer, og aksjonene som også retter seg mot næringsministeren som representant for en uansvarlig politikk, vil være fredelige, vennlige, kreative og vitenskapelig fundert.

Den fremste oppgaven til våre folkevalgte er å sørge for befolkningens sikkerhet. Når dette helt grunnleggende ansvaret svikter, er samfunnspakten brutt.

Svenske Greta Thunberg er nominert til Nobels fredspris for sitt klimaopprør.

Det er derfor vi inviterer unge og gamle til å delta i Extinction Rebellions aksjoner i vår, enten som støttespillere eller aktive deltagere. Eksempler på demokratiets høyeste kontrollinstanser er modige mennesker som Rosa Parks og Greta Thunberg. De bryter samfunnets regler for å forsvare en dypere lov.

Slik endrer de historien mot alle odds. Ved hjelp av åpen debatt og åpent, demokratisk opprør, håper og tror vi at også næringsministeren med tiden vil følge der barn og ungdom i dag leder an.

Dette er debatten:

25 kulturpersonligheter og akademikere: Vi støtter skolestreiken. Med dette erklærer vi samfunnspakten for å være brutt.

Torbjørn Røe Isaksen, næringsminister (H): Ser de selv den antidemokratiske retorikken de bruker?

Ni av oppropets forfattere: Planetens fremtid står på spill. Isaksen avleder en livsviktig debatt