Vern om retten til seksuell selvbestemmelse | Egenæs og Kaatee

 Det er inkonsistent at seksuell adferd og seksuell handling uten samtykke er straffbart, når ikke seksuell omgang (penetrering) uten samtykke er det, skriver artikkelforfatterne.

Det er godt dokumentert at voldtektsbestemmelsen i straffeloven i dag ikke fanger opp alle tilfeller av voldtekt.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Sverige vedtar denne uken en voldtektsbestemmelse i straffeloven som fastslår at seksuell omgang med en person som ikke deltar frivillig, er voldtekt.

Lovendringen kom etter en grundig gjennomgang av seksuallovbruddskapittelet i den svenske straffeloven, som konkluderte med at det fremdeles er situasjoner der retten til selvbestemmelse og seksuell integritet brytes uten at straffeloven gir et tilstrekkelig vern.

 John Peder Egenæs, generalsekretær, Amnesty International Norge

Vi trenger en ny og systematisk gjennomgang

Jusprofessor Anne Robberstad argumenterer i kronikken «Voldtekt uten vold» i Aftenposten 20. mai for en ny og systematisk gjennomgang av kapittelet om seksuallovbrudd også i den norske straffeloven.

Les også

Les kronikken: Voldtekt uten vold? | Anne Robberstad

 Patricia Kaatee, politisk rådgiver, Amnesty International Norge

Det er et krav som Amnesty International støtter fullt og helt.

Det er godt dokumentert at voldtektsbestemmelsen i straffeloven i dag ikke fanger opp alle tilfeller av voldtekt. I tillegg mangler seksuallovbruddskapittelet i straffeloven konsistens og sammenheng.

Det er inkonsistent at seksuell adferd og seksuell handling uten samtykke er straffbart, når ikke seksuell omgang (penetrering) uten samtykke er det.

FN-oppfordringer til Norge

I løpet av det siste halve året har flere av FNs organer oppfordret norske myndigheter til å endre straffelovens voldtektsbestemmelse slik at den kommer i overensstemmelse med internasjonale menneskerettighetsstandarder og med Norges menneskerettslige forpliktelser under Europarådets Istanbulkonvensjon.

Både FNs Kvinnekomité, FNs Menneskerettighetskomité og FNs Komité mot tortur har oppfordret norske myndigheter til å gjøre mangel på fritt samtykke til voldtektsbestemmelsens definerende element.

FNs Komité mot tortur har i tillegg påpekt at det ikke er akseptabelt at voldtekt blir strafferettslig forfulgt som en mindre alvorlig seksuell handling uten samtykke etter straffelovens § 297.