Debatt

Omskjæring i sykehus er knefall for religion

  • Robert Rustad
Regjeringen ønsker forsvarlig omskjæring av guttebabyer og vil derfor at landets sykehus skal utføre inngrepene. Artikkelforfatteren mener avgjørelsen er umoderne og uetisk.

Innføring av overgrep mot guttebarn i offentlig regi burde få våre politikere til å rødme, mener Robert Rustad i Human-Etisk Forbund.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Robert Rustad

Nordmenn flest tenker vanligvis at vi bor i et land med livssynsfrihet. I Norge kan alle utøve sin egen tro, og vi kan også velge å ikke være religiøse. Mandag denne uken endret Stortinget på denne virkeligheten.I en form for misforstått ivaretakelse av muslimske og jødiske guttebarn, anbefalte helsekomiteen enstemmig å innføre en ny lov med krav om gjennomføring av religiøs rituell omskjæring av guttebarn i den offentlige helsetjenesten.

Det er i realiteten gitt unntak for jødiske omskjæringsprosesser fordi disse allerede har betryggende medisinske forhold i forbindelse med omskjæring. Helsekomiteen forsøker derfor egentlig å regulere den religiøse praksisen hos den muslimske minoriteten i Norge.

Bakgrunn:

Les også

Helseforetakene får ansvaret for omskjæring av gutter

Rettighetsbrudd

Helsekomiteens viktigste argument synes å være at fordi guttebarn allerede i dag blir omskåret, så må Stortinget sikre at omskjæringen skjer under trygge medisinske omstendigheter.

Komiteens anbefaling skjer på tvers av alle faglige råd de har fått. Barnelegeforeningen i den norske legeforeningen har pekt på at den medisinske tryggheten like gjerne kan ivaretas ved å stille faglige krav til kompetanse, lokaler og utstyr hos den som utfører prosedyren.

Komiteens anbefaling skjer på tvers av alle faglige råd de har fått

Helsekomiteen har imidlertid valgt en vei som etter Barneombudets mening er et brudd på barnerettighetene og FNs barnekonvensjon, etter legeforeningens, sykepleierforbundets og jordmødrenes profesjonelle mening et brudd på helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven, og etter min oppfatning et grovt brudd både på likestillingsloven og på trosfriheten som er forankret i norsk lov.

Barneombudet:

Les også

- Vi vet for lite om skadene etter omskjæring

Umoderne og uetisk

Stortingets vedtak i denne saken vil også være et angrep på alle helseprofesjonenes etiske regler fordi loven pålegger dem å delta i unødvendige medisinske inngrep uten medisinsk begrunnelse.

Rituell omskjæring er en religiøs prosedyre uten medisinsk begrunnelse og er ikke et nødvendig medisinsk inngrep eller et helsetiltak.

Rituell omskjæring er en religiøs prosedyre uten medisinsk begrunnelse

Stortinget innfører en religiøs prosedyre i det offentlige helsevesenet. Dette er både historieløst, og uansvarlig. Religiøst begrunnede «offentlige tjenester» er ikke en del av det moderne samfunnet! Politikernes argument om at de gjør dette for å beskytte guttebarna er skremmende dårlig. Nødvendig beskyttelse kunne vært gitt guttebarna på flere andre måter.

Brudd på helsepersonells rettigheter

Det som likevel representerer det groveste bruddet på menneskerettighetene er helsekomiteens aksept av at alt helsepersonell skal kunne pålegges å delta i slike rituelle religiøse prosedyrer.

Ved å akseptere dette har Stortinget innført en ny praksis i Norge som betyr at det ikke lenger er trosfrihet i landet, og heller ikke lenger rett til å velge ikke være religiøs!

Stortingets vedtak innebærer at alt helsepersonell i Norge forpliktes til å delta i en religiøs prosedyre uten hensyn til egen tro eller manglende tro. Dette begrunner helsekomiteen med at de mener omskjæringen er et medisinsk inngrep, til tross for at dette ikke har noen medisinsk begrunnelse og ikke faglig støtte fra helsepersonell i Europa.

Kronikk:

Les også

«Forhuden min ble flådd og skåret av penishodet. Var det en forbrytelse?»

Politisk knefall for religion

Stortinget har i denne saken dessverre latt seg forvirre av religiøse pressgrupper, og faktisk feilinformasjon. Forstander Erwin Kohn i det Mosaiske trossamfunn uttaler til avisen Vårt Land at Norge med dette er «et lys blant alle nasjoner» i spørsmålet om omskjæring av guttebarn.

Innføring av et gammeltestamentlig religiøst overgrep mot guttebarn i offentlig regi burde avstedkommet skamrødme blant våre politikereJeg gremmes! Innføring av et gammeltestamentlig religiøst overgrep mot guttebarn i offentlig regi burde heller avstedkommet skamrødme blant våre politikere. De er slett ikke blitt lysende eksempler, men snarere et grelt eksempel på hvor galt det kan bli når de slutter å tenke prinsipielt om menneskeretter.

Stortinget har denne uken i praksis innført sharialovgivning i Norge. Alle ortodokse religiøse må fryde seg over knefallet politikerne gjør for et religiøst dogme. I denne saken har religionen styrt politikerne, og ikke omvendt. For en skam!

Twitter: @robert_rustad

Mer fra omskjæringsdebatten:

Les også

«Helseminister Bent Høie burde vore oppteken av helsa til små ungar. I staden opptrer han meir som ein religionsminister»

Les mer om

  1. Debatt