Debatt

Bent Høie: Abortkritikk som bommer på fakta

  • Bent Høie
    Bent Høie
    Helse- og omsorgsminister
Stortinget har vært tydelig på at grensen for abort går der det er grunn til å anta at fosteret er levedyktig, skriver Bent Høie.

Et stort flertall av høringsinstansene støtter forslaget om å presisere yttergrensen for abort.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

En professor ved Universitetet i Bergen hevder jeg sitter i himmelen og leker Gud. Jeg vet ikke hvor han befinner seg. Men det er åpenbart ganske mørkt der.

For Hans Fredrik Marthinussen kan umulig ha lest seg opp på hverken fakta eller forhistorie når det gjelder Helse— og omsorgsdepartementets forslag om å presisere yttergrensen for abort ved 22. fullgåtte uker.

Jordmødre slo alarm

Det startet for flere år siden, mens de rødgrønne styrte departementet. Jordmødre på Rikshospitalet slo alarm fordi de fryktet at det fant sted senaborter som var i strid med loven på sykehuset.

De opplevde at man på en fødestue gjorde alt for å redde for tidlig fødte barn – mens man på en annen stue utførte senaborter på fostre av omtrent samme modenhet og størrelse. Abortloven forbyr abort på levedyktige fostre med mindre det er fare for mors liv eller helse eller fosteret har en tilstand som er uforenlig med liv.

Dette førte til at Helsedirektoratet våren 2012 presiserte at et foster må anses å være levedyktig ved 22 uker. Det ble i tillegg satt ned en ekspertgruppe som fikk i oppgave å vurdere regelverk og praksis. Ekspertene slo fast at regelverket er uklart og vanskelig å bruke for abortnemndene.

Ikke i skjul

Vi som i dag leder departementet har fulgt opp arbeidet de rødgrønne startet på. Vi har hverken gjort det i skjul eller på oppdrag fra KrF.

Saken har vært på høring, blitt omtalt i pressemeldinger og medier. Det skal godt gjøres å hevde at det har skjedd i hemmelighet.

Marthinussen bommer også på det meste av fakta. Når han hevder at forslaget strider mot abortloven, kjenner han åpenbart både loven og lovens forarbeider svært dårlig. Det er slett ikke nytt at et foster normalt skal anses å være levedyktig ved utgangen av 22. uke. Dette har faktisk stått i veiledningene helt siden 2001.

Stenger ikke for individuell vurdering

Det er heller ikke riktig at forslaget vårt stenger for en individuell medisinsk faglig vurdering av fosterets levedyktighet. Hvis Marthinussen hadde lest forslaget ville han sett at det tar høyde for at en medisinskfaglig vurdering kan vise at fosteret er levedyktig både før og etter 22 uker.

Professoren tar nok en gang feil når han hevder at grensen for senabort skal avgjøres på bakgrunn av juridisk «sannsynlighet» for at fosteret er levedyktig. Stortinget har vært tydelig på at grensen for abort går der det er grunn til å anta at fosteret er levedyktig. I lovens forarbeider presiseres dette tidspunktet som «da muligheten for at fosteret er levedyktig utenfor livmoren kan være til stede».

Et stort flertall av høringsinstansene støtter forslaget om å presisere yttergrensen for abort. Mange av dem sier at en slik presisering er helt nødvendig for å sikre en riktig praksis.

De har satt seg inn i både forhistorie og fakta før de uttaler seg om saken. Jeg anbefaler Marthinussen å gjøre det samme.

Les også:

Nyhetssak:

Les også

Bedre seksualundervisning mot abort i Oslo

En far skriver om egne erfaringer:

Les også

«Det finnes gode grunner til å velge abort, men at barnet ikke vil få et godt liv fordi det har Downs syndrom er ikke en av dem»

Nyhetssak:

Les også

  1. Ønsker ikke lenger 22-ukers grense for abort

Les mer om

  1. Debatt