Debatt

Innfør rutinemessig HIV-test i norsk helsevesen! | Anonym ektefelle

  • Anonym ektefelle
Hiv-testing kan foretas ved en enkel blodprøve.

Smitten kan oppdages raskere hvis testing ikke bare er basert på «mistanke».

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Etter seks års ekteskap mottok min kone diagnosen: hivpositiv. Diagnosen kom som et sjokk både for kona og meg. En kjæreste min kone hadde et par år før jeg ble sammen med henne, må ha vært den som overførte smitten til henne, det kunne ikke være noen andre. Og hun ante ingenting før åtte år senere.

Men dette kunne vært oppdaget tidligere hvis hiv-testing hadde vært rutine og ikke basert på «mistanke».

Hvorfor hiv-testes ikke pasienter mye oftere? Det blir rutinemessig tatt alle slags blodprøver, men ikke hiv-test.

  • Anonym hiv-pasient: Farlig å droppe hiv-testen

Hva koster det ikke samfunnet av fåfengt behandling av komplikasjoner som oppstår etter immunsvikt på grunn av hiv? Og hva koster ikke dette staten i utbetalinger av sykepenger? Og hva med alle de som blir utsatt for smitterisiko uten å vite om det? Er ikke dette et moralsk dilemma?

Det er ingen gode grunner til å opprettholde en praksis i helsetjenesten som legger hindringer i veien for at hivsmittede mottar korrekt diagnose. Terskelen for å ta hiv-test bør ikke være høyere enn at man er til legekonsultasjon og er uvel.

Vil du lese mer om hiv? Her er et par forslag:

Les mer om

  1. Test
  2. Hiv/aids