Debatt

Kort sagt, tirsdag 3. november

 • Debattredaksjonen

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg. Foto: FOTO: Ketil Blom Haugstulen / Ellen Eriksen

EØS-avtalen. Strålevern og ytringsfrihet. Ytringsangst på Kunsthøyskolen. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ikke skyld på EØS

Både politikere, byråkrater og advokater kan kritiseres for «å skylde på» EØS-avtalen i utide.

30. oktober er det Aftenpostens kommentator Joacim Lund som synder i forbindelse med omregulering av drosjenæringen. Det er feil å skrive at EØS krevde «fri konkurranse» og dermed den type endringer som nå kommer. Ifølge høringsnotatet på saken begrenset ESA seg, i samsvar med sitt mandat, til å problematisere grensekryssende etableringshindre. Det er et langt stykke fra endring av et løyvekravs utforming til «å påby» fri konkurranse.

EØS-reguleringer har som hovedrolle å skape åpne markeder mot utlandet – ikke regulere norsk samfunnsorganisering. Det kan her ha oppstått debatt om hvor skillet går. Men Norge kunne klart ha gått videre med andre konkurransebegrensninger og kanskje også et løyvekrav med en annen utforming.

Stein Reegård, seniorøkonom, LO


Vi opplever å bli umyndiggjort

Anklagene mot Folkets Strålevern inneholder graverende feil. Dette er alvorlig fra forvaltere av etikk og humanisme.

Vi fremstilles med uærlige intensjoner, forsvart under «ytringsfrihet» og «god takhøyde». Vi erfarer at ytringsfrihetsbegrepet muliggjør en oppkonstruering av fasader og bidrar til å minske tillit.

Medienes ansvar er å ivareta kritiske og utfordrende blikk mot eksisterende og ofte sementerte oppfatninger i samfunnet. Når kildesamlingen vår blir til «upopulære meninger», bidrar dette i ytterste konsekvens til å utfordre minimumskravene til empirisk og vitenskapelig metodegrunnlag.

Hva er «vitenskapelig», når Harvards senter for etikk blir uten relevans? Funn fra Ramazzini-instituttet og National Toxicology Program blir til «god takhøyde»? Hva skjer da med Karl Poppers metode for falsifisering?

Vi opplever å bli umyndiggjort under «ytringsfriheten». Det vi ellers anerkjenner som tilstrekkelig, blir «upopulære ytringer» når det ikke passer den etablerte oppfatningen. Aftenposten og Human-Etisk Forbund bidrar ikke konstruktivt her.

Claudia Wakim, generalsekretær, Folkets strålevern


Angsten på Kunsthøyskolen

Øystein Stene uttrykker 30. oktober bekymring for ytringsangst blant studenter på Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO). Den bekymringen deler jeg. Et opprop signert av 136 studenter og ansatte for flere antirasistiske tiltak, utløste et uvanlig hardt kjør mot studentene i offentligheten, ikke minst fra mange av de største medieinstitusjonene og mest toneangivende stemmene i norsk presse.

Selvsagt skal det være rom for å være uenig i studentenes forslag og krav. Studentenes synspunkter er imidlertid blitt møtt med nokså betydelig fiendtlighet i offentligheten. Studentene selv er blant annet blitt sammenlignet med Taliban. En rektor som har ønsket å innføre en antirasistisk handlingsplan, er blitt sammenlignet med både Hitler og Stalin.

Når det gjelder hvorfor rektor Måns Wrange gikk av, har han selv oppgitt to grunner. Den ene er forhold relatert til familien. Den andre grunnen er at de «förslag på ett långsiktigt mångfalds- och antidiskrimineringsarbete på KHiO som jag presenterade i rektorvalget för ett och ett halvt år sedan, har i media kritiserats som 'identitetspolitik' och en politisering och ideologisering av KHiOs utdanning. Samma kritik är också riktad mot flera av KHiOs avdelningar och dess studieprograms inriktning och innehåll».

Det har vært utallige referanser i denne debatten til en amerikanisering av antirasismen. Flere burde være bekymret for en amerikanisering av de beske utfallene mot antirasister, spesielt med minoritetsbakgrunn. At en ny rektor har mye å ta tak i, er det ingen tvil om.

Rune Berglund Steen, leder, Antirasistisk Senter

 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Kort sagt

Kort sagt

 1. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, lørdag 27. februar

 2. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, fredag 26. februar

 3. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, onsdag 24. februar

 4. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, torsdag 25. februar

 5. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, tirsdag 23. februar

 6. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, mandag 22. februar