Jeg er en fortvilet far til en voldtatt datter

Og dette er min skam: At avstanden mellom voldsmennene og meg selv er så kort, skriver innleggsforfatteren.

Samtidig er jeg en mann som føler økende skam knyttet til mannsrollen.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Jeg må dessverre skrive anonymt, og det opprører meg! Men min datter har behov for beskyttelse. Både hun og jeg vet at de skamløse trollene er ubarmhjertige. Det er det siste hun trenger.

Jeg har sett min datter bli frastjålet tryggheten, og jeg vet hvem som er tyven. Jeg har googlet ham. Jeg vet navnet hans. Jeg vet hvor gammel han er. Jeg kjenner adressen og hva han driver med.

Og jeg skulle ønske han visste dette: Det finnes en far som vet om deg! Du kan ikke gjemme deg!

Jeg har tenkt: Jeg er stor og sterk. Jeg kan gå til stedet hvor han bor. Ta trappen opp, sparke inn døren og utmåle den straff som rettsvesenet ikke er i stand til. Øye for øye! Tann for tann! Han skal selv tape den trygghet han har stjålet.

Han skal lære seg å frykte mørket, alltid se seg over skulderen, unngå skyggene!

Men så kommer skammen over at jeg er en mann med samme impuls som ham: en som tar og gir med løftet neve.

Så lar jeg være.

Du er en tyv!

Kanskje jeg heller skulle holdt ham fast, fanget blikket hans og sagt: Du er en tyv! Du har frastjålet en ung kvinne to umistelige verdier:

Du har stjålet tryggheten – det tyveriet er skrevet inn i øynene hennes, i nattesøvnen hennes, i tilliten hennes.

Du har stjålet verdigheten – at hun er en ung, vakker og verdifull kvinne som selv skal bestemme over egen kropp.

Eller kanskje skulle jeg hvisket ham i øret: Du er selv en sønn! Vet du hvor høyt en far eller mor kan elske sitt barn? Vet du hvor fortvilende umulig det er å gi bort sin egen trygghet til en datter som har mistet sin?

Hvordan kan en fars beskyttelse nå inn i underbevissthetens drømmer? Eller i kvelder med svart tåke?

Hvem ligner han på?

Eller kanskje jeg skulle dratt ham etter kraven, rundt til alle skoler i distriktet. Slept ham fra klasse til klasse, pekt på ham og sagt: Se på ham! Han er en tyv. Han stjeler verdighet, trygghet og tillit. Han driver sjelelig hærverk.

Det er på grunn av ham dere jenter kjøper trygghetsalarmer og pepperspray, ikke tør gå hjem alene om kvelden eller dra på russetreff.

Det er på grunn av ham vi foreldre blir utrygge.

Det er på grunn av ham dere gutter føler dere mistenkeliggjort!

Så skulle jeg spurt elevene hvem han lignet på. Eller kanskje ikke.

For jeg vet hva de ville svart. Én ville svart: Han ligner på min bror! En annen ville svart: Han ligner på min far! Og til slutt ville én svart: Han ligner på deg!

Og dette er min skam: At avstanden mellom voldsmennene og meg selv er så kort.

Mannens historie

Det hadde vært enklere om vi kunne sette stempelet «monster» i pannen på dem og skapt en betryggende avstand til oss selv ved å erklære dem for sjelelig eller moralsk ødelagte.

Men det er noe jeg må vite om meg selv og mine mannebrødre: Vi har en voldelig historie. Vi har en tendens til å ta og gi med knyttet neve. Vi har en tendens til å miste den andre av syne, og tendensen er så tydelig at både våre søstre og vi selv nesten tror det må være sånn.

Vi har en tendens til å ta og gi med knyttet neve

Jeg kan nok prøve å argumentere for en viss avstand til voldsmennene: De tilhører ikke min gruppe! Jeg har lang utdannelse! Jeg er etnisk norsk! Jeg er sosialdemokrat!

Jeg tjener over gjennomsnittet, bor på vestkanten og har kone og to barn. Men argumentene kollapser når jeg leser voldsstatistikker på tvers av klasse, religiøs og politisk tilhørighet og etnisitet. Eller historier om mobbing, maktmisbruk, trakassering, vold, mishandling og partnerdrap. Eller mannens historie og ikke minst mine egne responser når jeg blir truet.

Det vi må vite om oss selv

Kanskje jeg heller skulle satt meg sammen med elevene og sagt: Hør! Det er noe vi må vite om oss selv!

Vi kunne snakket om holdninger, om respekt og tillit. At et offer aldri har skylden. Om hvor verdifulle vi alle er. Ulike, fremmede, men verdifulle!

Så skulle vi snakket lenge om skjørhet. At livet må vernes om, fordi det er så ufattelig skjørt. Det er så fortvilende enkelt å skade og ødelegge det.

Aftenposten kjenner innleggsforfatterens identitet.