Kort sagt, søndag 30. mai

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Atomkrig og klima. Her er dagens kortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Atomvinter er ikke «fake news»

I artikkelen «Atomvinteren var 80-tallets skrekkscenario. Hva kan vi lære fra datidens «fake news»?» gir Simen Gaure et feilaktig inntrykk av hvordan vitenskapsfolk driver forskning (Aftenposten 25. mai).

Vi stiller interessante spørsmål, og når vi oppdager farer for samfunnet, er det vår plikt å advare om dette. Vi begynner ikke med politiske mål for så å forfalske vitenskapen slik at den støtter disse målene.

Ved å bruke de beste klimamodellene man hadde på 80-tallet, beregnet et amerikansk og et sovjetisk team hvordan røyk fra en atomkrig mellom USA og Sovjetunionen ville påvirke klimaet. Begge fant at overflatetemperaturene ville stupe under frysepunktet om sommeren, med påfølgende global hungersnød.

Men var modellene deres riktige? Mobilen du har i lommen din, er mye kraftigere enn datamaskinene vi hadde den gangen, og klimamodellene var ganske enkle. Men i dag, med superdatamaskiner, har vi gjentatt disse eksperimentene og funnet at atomvinter er reelt. Selv med dagens arsenaler i USA og Russland er atomvinter mulig.

Vi har også sett på konsekvensene av en atomkrig mellom India og Pakistan. Som Gaure viste til, ville det føre til en mindre nedkjøling på 2–5 grader. Likevel vil resultatet bli at landbruksproduksjonen reduseres med 10-50 prosent i fem år. En slik umiddelbar klimaendring vil ikke bli utjevnet av den gradvise globale oppvarmingen i samme størrelse over de påfølgende tiårene, noe som vil påvirke menneskeheten på andre måter.

Vi fikk ikke disse resultatene på grunn av politiske mål. Vi var nysgjerrige og formidlet det vi fant. Alle rapportene ble fagfellevurdert og publisert i de fremste vitenskapelige tidsskrifter.

Jeg er enig i at det ville være bra om flere forskere gjentar våre eksperimenter. I USA har den amerikanske kongressen gitt mandat til en gjennomgang av forskningen på området.

Vårt arbeid viser at enhver bruk av atomvåpen vil være en global katastrofe. Det er på tide å lytte til vitenskapen. Vi må unngå atomkrig og forby atomvåpen.

Alan Robock, professor i klimatologi, Rutgers University, USA