Norge og Kina deler grunnleggende verdisyn om vaksiner

  • Yi Xianliang
Kinas utenriksminister Wang Yi besøkte Norge i august 2020. Her koronahilser han på Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Hva slags innsikt pandemien har gitt oss, bør vi alle reflektere over.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Noen hevder at de norske og de kinesiske verdiene er på kollisjonskurs. Dette perspektivet mener jeg har et ensidig fokus på ideologisk forskjell. Faktum er at Norge og Kina ikke bare deler verdisyn, men også er saksorienterte og pragmatiske.

For en tid siden ga både Kinas utenriksminister Wang Yi og Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) uttrykk for et samstemt synspunkt under FNs sikkerhetsråds åpne debatt om tilgang på covid-19 vaksiner: «Intet land med behov for vaksiner skal utelates, heller ingen person som venter på å bli vaksinert, skal glemmes.»

Takket være en stor innsats fra det internasjonale samfunnet, herunder Kina og Norge, er flere vaksiner blitt lansert. Man begynner å se lys i enden av tunnelen. Hva slags innsikt pandemien har gitt oss, bør vi alle reflektere over.

Yi Xianliang, Kinas ambassadør til Norge.

Tatt på sengen nok en gang

Pandemier er ikke noe nytt fenomen. Svartedauden på 1300-tallet tok livet av en tredjedel av Europas befolkning.

Kopper i det 16. århundre tilintetgjorde aztekernes og inkaenes sivilisasjoner.

Minst 20 millioner mennesker bukket under for influensapandemien som startet i 1918.

Da covid-19 først slo til med rask spredning, ble man tatt på sengen nok en gang. Oppvigleri fra enkelte har fyrt opp under irrasjonelle tanker som spredte seg som ild i tørt gress og ga næring til raserelatert diskriminering.

Enkelte land dyrket konspirasjonsteorier og vendte internasjonalt samarbeid ryggen.

Vaksiner blir kjøpt ut og satt på lager. Trangsyn og egennytte fikk styre håndtering av pandemien som er en felles fiende for menneskeheten.

Verdensbildet på 1960-tallet har lært oss noe. Til tross for pågående kald krig med sterke motsetninger mellom landene gikk USA og den tidligere Sovjetunionen sammen for å fremstille vaksinen som utryddet kopperviruset.

Historiens gang sier oss at ulikheter i seg selv ikke er skumle, det være seg etnisitet eller trosretning. Det som virkelig er skummelt, er at man skaper seg et bilde av fiender på grunn av fremmedfrykt.

Donerer vaksiner

Kina og Norge har helt fra starten vært overbevist om at vaksiner må utvikles i samarbeid og distribueres på en rettferdig måte.

Dette fordi vi er forvisset om at «ingen er trygg før alle er trygge». Norge er en pionér i å håndtere globale folkehelseutfordringer. Landet tok i 2017 til orde for opprettelse av Den globale koalisjonen for forebygging av epidemier og pandemier (Cepi).

Norge spiller også en ledende rolle i Global Vaccine Alliance (Gavi) og er grunnlegger og hovedsponsor av alliansen Covax.

Kina, på sin side, offentliggjorde virusets DNA-sekvenser og kliniske testdata for vaksineutvikling så raskt det lot seg gjøre. Ikke minst er Kina det første landet i verden som lover å tilby vaksiner som et globalt folkehelseprodukt og donerer 10 millioner doser til Covax.

Hittil har Kina donert vaksiner til over 60 utviklingsland og eksportert vaksiner til over 40 land. Kina startet et samarbeid med Cepi og åpnet Cepis Shanghai-kontor.

Det ble også opprettet felles arbeidsgruppe for utvikling av vaksiner og en komité for teknologisk samarbeid.

Ingen garanti for trygghet

Både Kina og Norge har i høyeste grad handlet i samsvar med sin tilegnede kunnskap om covid-19. Landene har bidratt til en rettferdig global distribusjon av vaksiner.

Aldri før har menneskers skjebner vært så tett knyttet til hverandre som nå i denne globaliserte verden.

Å holde orden i eget hus er ikke noen garanti for varig trygghet. Ingen kan forutsi hvordan den neste krisen vil arte seg, det være seg klimaendring, konflikt og krig eller en ny epidemi.

Men det bør være vårt felles standpunkt å stå for rettferdighet og rettskaffenhet, ikke gi opp de svake, og heller ikke underkues av maktpolitikken.

«Ingen prinsipp eller hensyn overgår folks liv og helse.» Nettopp det er et grunnleggende verdisyn som Kina og Norge deler.