Debatt

Trygg vaksine? Det er en uforståelig konklusjon.

  • Geir Hoff
    Geir Hoff
    Professor emeritus
Torsdag kveld holdt EUs legemiddelbyrå pressekonferanse om Astra Zeneca-vaksinen: – Trygg og effektiv, var konklusjonen.

Vi er for opphengt i antall sparte liv i stedet for sparte leveår.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Europa er ca. 18 millioner hittil vaksinert med Astra Zeneca-vaksinen. Dette vil forhindre svært mange dødsfall. Men vi vet ikke hvor lenge vaksinen gir beskyttelse, eller om den virker mot nye virusvarianter.

Kort etter vaksinering er det nå rapportert om noen få tilfeller av en uvanlig type blodproppsykdom hos 13 personer i Tyskland (hvorav tre er døde) og mindre enn ti i Norge (hvorav to er dødd).

Svært få tilfeller

Antagelig er det en del underrapportering av dette, men likevel svært få tilfeller i forhold til den forventede store gevinsten av sparte liv ved vaksinering. Dette var også hovedargumentet for at European Medicines Agency (EMA) har godkjent videre bruk av Astra Zeneca-vaksinen.

Vi er for opphengt i antall sparte liv i stedet for sparte leveår. Hvis en 40 år gammel frisk helsearbeider dør pga. vaksine, har hen og samfunnet mistet 40 leveår hvis vedkommendes forventede levealder er 80 år.

Det tilsvarer antagelig det totale antall forventede leveår for mer enn 40 pasienter på et sykehjem. Samfunnsmessig og helsepolitisk blir det svært vanskelig å kunne fortsette med en vaksine hvor det er påvist risiko for død. Det gjelder uansett hvor lav denne risikoen synes å være i forhold til gevinsten.

Finnes andre alternativer

Vi hadde en tilsvarende situasjon for 20 år siden da et kolesterolsenkende medikament, cerivastatin, ble trukket av markedet. I likhet med covid-19-vaksinene var dette også gitt for å forhindre sykdom. 50 tilfeller av dødelig rabdomyolyse (voldsom nedbrytning av muskelvev) ble påvist blant pasienter som hadde fått cerivastatin.

I likhet med Astra Zeneca-vaksinen forekom også dette svært sjelden. Det vil si bare 3,16 tilfeller pr. én million resepter som ble skrevet ut. Dette var allikevel 16–80 ganger hyppigere enn det man fant for fem andre beslektede kolesterolsenkende medikamenter.

Trass i en viss grad av pandemipanikk er det ingen grunn til desperat å holde på Astra Zeneca-vaksinen – spesielt når det finnes andre alternativer.

Geir Hoff er utdannet lege fra University of Glasgow, Skottland med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Han har publisert ca. 230 vitenskapelige publikasjoner. Han er nå rådgiver ved forskningsavdelingen ved Sykehuset i Telemark og ved Kreftregisteret, Oslo.

Endret 13.50 fredag 19. mars:
Fjernet et overslag over hvor mange dødsfall som vil kunne forhindres med Astra Zeneca-vaksinen basert på vaksinens effektivitet.


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset
  3. Astra Zeneca
  4. Vaksine