Debatt

Politikere, våkn opp: Det er ingen skam å snu om sykehusplanene

 • Geir Øystein Andersen
  Fagansvarlig overlege, Hjertemedisinsk intensiv og overvåking, tillitsvalgt ved Hjertemedisinsk avdeling
 • Nils Oddvar Skaga
  Fagansvarlig overlege i traumatologi, Avdeling for anestesiologi
 • Knut Erik Hovda
  Overlege, Medisinsk intensiv, Akuttmedisinsk avdeling
 • Morten Rostrup
  Professor og overlege, Medisinsk intensiv, Akuttmedisinsk avdeling
 • Roger Josefsen
  Overlege, Nevrokirurgisk avdeling, tillitsvalgt for overleger, Nevroklinikken
 • Kjetil Sunde
  Professor og overlege, Kirurgisk intensivavdeling, Avdeling for anestesiologi
Bevar Ullevål sykehus (bildet) med samlede akuttfunksjoner og intakt katastrofeberedskap, skriver seks overleger.

Fremtidsutsiktene for det planlagte nye OUS er så alvorlige for pasientene at vi anser det som vår plikt som ansvarsbevisst helsepersonell å si ifra.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Spol ti år frem, til 2031: En ny pandemi herjer i Norge. Samfunnet er nedstengt, sykehusene i østlandsområdet er overfylte, intensivkapasiteten er sprengt. Det nye Rikshospitalet har bemanningsproblemer på intensivavdelingen på grunn av karantene blant personalet. Helsetilbudet til befolkningen er dramatisk svekket.

Hva har skjedd siden 2021? Etter covid-19-pandemien brukte man de neste ti årene på å legge ned Ullevål sykehus. Det som var landets største akuttsykehus, som hadde håndtert katastrofen 22. juli og vært i beredskap ved enhver masseskadesituasjon i Sør-Norge.

Rikshospitalet ble omgjort fra et spesialisert nasjonalt sykehus til et forvokst gigantsykehus. Det nye Rikshospitalet skulle dekke store ulykker, transplantasjoner og andre spesialiserte landsfunksjoner. I tillegg skulle det fungere som lokalsykehus for enkelte bydeler i Oslo.

Aker sykehus var planlagt som et lokalsykehus. Det måtte raskt overta deler av Rikshospitalets planlagte oppgaver grunnet plassmangel og dårlig planlegging.

Hvorfor satte ingen foten ned?

Både Rikshospitalet og Aker sykehus ble prosjektert på samme måte som Ahus og Sykehuset Østfold: for liten totalkapasitet og altfor liten intensivkapasitet i trange lokaler. Kapasiteten var sprengt allerede da sykehuset sto ferdig.

Befolkningsveksten nord i Oslo og kommunene i Romerike økte mer enn forventet.

Hovedproblemet: Begrenset areal

Hvorfor satte ingen foten ned? Visste ikke politikerne i 2021 at planleggingen av fremtidens sykehus kunne medføre svekket helsetilbud og beredskap?

Hovedproblemet med nye Oslo universitetssykehus (OUS) er det begrensede arealet på Rikshospital-tomten. Det umuliggjør de visjonene man hadde.

Man burde først definert det medisinske behovet et sykehus skal dekke, og deretter planlegge tomt og bygg. Ikke omvendt, slik det er gjort her.

Vi er bekymret for fremtiden

Vi jobber alle med kritisk syke pasienter på de ulike intensivavdelingene på Ullevål. Vi er bekymret for akuttbehandlingen og beredskapen i fremtiden.

Vi og andre har lenge før pandemien varslet om manglende intensivkapasitet i Helse sør-øst uten å bli hørt. Pandemien har forsterket mangelen og gjort den synlig for befolkningen.

Les også

Da pandemien traff Norge i fjor, var det 289 intensivplasser. Ett år senere er det færre.

Vi har erfart at prosessen for etablering av nye OUS går videre med uforminsket styrke under pandemihåndteringen. Dette i en periode hvor alle ressurser burde vært satt inn for å ivareta pasientene våre.

Innlegg som dette kan fort bli oppfattet som frykt for å miste egen arbeidsplass. Fremtidsutsiktene for det planlagte nye OUS er imidlertid så alvorlige for pasientene at vi anser det som vår plikt som ansvarsbevisst helsepersonell å si ifra.

Bruk erfaringene fra pandemien

Derfor: Bruk erfaringene fra pandemien før det er for sent. Kle av OUS-prosessen, bevar Ullevål sykehus med samlede akuttfunksjoner og intakt katastrofeberedskap. Planlegg for økt behov for intensivplasser med utstyr, personell og tilstrekkelig plass.

Da vil også Rikshospitalet i fremtiden kunne ivareta sine spesialiserte oppgaver for hele landet.

Vi må være forberedt på fremtidige pandemier, masseskader og ytterligere befolkningsvekst. Og vi må lære av andre byer som har mislykkes med sammenslåing.

Vend i tide

Hvordan våger de ansvarlige å fortsette med en prosess som fagmiljøene gjentatte ganger har advart mot, og som kan føre til betydelig svekket total beredskap for Østlandsregionen?

Flertallet blant Oslos politikere har nå innsett alvoret. Med påsken i anmarsj minner vi om fjellvettreglene: Vend i tide, det er ingen skam å snu!

Men, dette kunne vært unngått om man hadde fulgt de fire første reglene: Planlegg. Tilpass. Ta hensyn. Vær forberedt!


 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Oslo universitetssykehus (OUS)
 2. Sykehus
 3. Pandemier