Venstre ønsker mer liberal abortlov. Det er bakstreversk og inhumant.

  • Kristin Rudstaden
Det er opp til oss som samfunn å avgjøre når retten til liv trer inn, skriver Kristin Rudstaden.

Før handlet abort om kvinnefrigjøring. Nå handler det om menneskeverdet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det er bakstreversk og inhumant å innskrenke barnets rett til liv.

Venstre ønsker en mer liberal abortlov, slo Aftenposten opp da partiets landsmøte var over. Et stort mindretall (86 mot 101) ville vedta fri abort frem til uke 18.

Den nyvalgte lederen Guri Melby stemte for. Venstre er ikke det eneste partiet som diskuterer muligheten for fri abort frem til uke 18.

Det er bakstreversk og ville innskrenke fosterets grunnleggende rettigheter.

Når trer retten til liv inn?

Trenden i samfunnet er at barnet har en selvstendig rettsstilling, uavhengig av mors rettsstilling. Det gjelder også det ufødte barn. Grunnloven og EUs menneskerettskonvensjon oppstiller en rett til vern om livet.

Kristin Rudstaden er informasjonsansvarlig i organisasjonen Menneskeverd.

I Norge er uke 12 første tidsterskel for livets rett. Det er opp til oss som samfunn å avgjøre når retten til liv trer inn. Så lenge vi har et lovbestemt vern om det ufødte liv, vil det være juridisk umulig for mor å ta denne avgjørelsen alene.

Dersom man mener at mor bør ta denne avgjørelsen helt selv, vil det si at vi innskrenker fosterets rett til liv.

Kunnskap om eget svangerskap

Det er en klar tendens at vi i dag får en relasjon til og forholder oss til fosteret i magen som et barn på et tidligere tidspunkt enn før.

Rundt uke 18 har kvinnen gått gjennom flere ultralyder, tatt fosterdiagnostiske prøver, sett fosteret i 3D-bilder og vet veldig mye om sitt eget barn. Merk hva Helsedirektoratets retningslinjer for håndtering av aborterte fostre, sier:

«Ved abort etter utgangen av 12. svangerskapsuke settes fosteret ned anonymisert på en kirkegård, dersom kvinnen ikke gir uttrykk for at hun velger en annen håndtering av fosteret.»

Det er et eksempel på hvordan vi som samfunn forholder oss til fosteret som et barn tidligere i svangerskapet i dag enn for bare 30 år siden. Før dette kom på plass, var det ikke slike retningslinjer som synliggjorde verdien til hvert barn.

Les også

Jessica ble gravid da hun var 16 år: «Har jeg ødelagt livet mitt?»

Fosterets utvikling skjer raskt. Armer, ben, indre organer og skjelett er omtrent ferdig utviklet i uke 18. Da kan mor begynne å kjenne liv. Fosteret oppfatter lyder som morens hjerteslag og stemmen hennes.

Jordmødre som er med på senaborter, opplever stadig at kvinner blir overrasket over hvor velutviklet fosteret ser ut og hvor store de er. Jordmødre opplever at kvinnene i varierende grad har fått den informasjonen.

Når har vi rett til liv?

Vi vet når livet starter, men når skal vi gi det livet verdi?

Det må vi som samfunn bestemme, og det må begrunnes etisk.

Vi må ta innover oss den alvorlige konflikten mellom kvinnens selvbestemmelse og fosterets rett til vern, men det er alvorlig inhumant og bakstreversk å innskrenke alle rettigheter for fosteret før uke 18.

Før handlet abort om kvinnefrigjøring. Nå handler det om menneskeverdet.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter