Kulturlivet begynner å trøtne på urimelige smittevernstiltak

  • Morten Gjelten
    Morten Gjelten
I myndighetenes koronahåndtering har vi tidvis en følelse av å være bakeren som soner for smedens synder, skriver Morten Gjelten i Norsk teater- og orkesterforening.

Gi oss muligheten til reelle lokale og regionale vurderinger.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Gjennom det siste halvåret har musikk- og scenekunstinstitusjonene bevist at de som profesjonelle arrangører, kan håndtere publikums sikkerhet. Men selv et tålmodig kulturliv begynner nå å trøtne.

Det er urimelig at uansett hvor og hvordan et smitteutbrudd skjer, så blir et av tiltakene automatisk å stenge ned offentlige arrangementer.

Tiltak som treffer?

Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg sa nylig at hun er redd for en økende smitteverntretthet i befolkningen. Hun tilføyde: «Det er et argument for tiltak som er så riktig dosert som man kan klare.»

Det var bare et par dager etter at helsebyråden i Bergen forbød offentlige arrangementer på over 50 mennesker, uavhengig av salens størrelse.

Ingen er påvist koronasmittet på kulturarrangementer i Bergen. Byrådet selv knytter det store smitteutbruddet til klyngeutbrudd blant studenter. Like fullt er svaret at Musikkselskapet Harmonien ikke får lov til å ta imot mer enn 50 publikummere i byens storstue Grieghallen. Salen teller over 1600 seter og har strenge, selvpålagte hygiene- og smittevernrutiner, slik det øvrige kulturlivet også har.

Spørsmålet er altså ikke bare om enkelte av tiltakene er «riktig dosert», men også om de er egnet til å treffe? Hardt rammer de, i alle fall.

Les også

Nationaltheatret frykter «katastrofe» om de ikke får midlertidig hovedscene

En skjør høst i vente

Etter et krevende halvår så kulturlivet med forventning frem mot 1. september. Vi aksepterte både drastiske og generelle tiltak i pandemiens innledende fase, men håpet på mer nyansert og tilpasset politikk etter hvert.

Teatrene og orkestrene produserer i tråd med forskrifter og bransjestandarder for smittevern. De setter helse og smittevern først og risikovurderer all aktivitet i virksomheten.

Det ligger imidlertid i den levende kunstens natur å strekke seg langt for å møte publikum, og for institusjonene å fylle sitt samfunnsansvar. Det produseres derfor med profesjonalitet og forsiktighet over hele landet, men alle vet at det blir en skjør høst.

Hvert eneste vellykkede møte med et sultefôret publikum blir en liten seier. Ønsket er å få alle tilbake i arbeid, men det blir krevende og kostbart, noe som vil fordre kompenserende tiltak.

La oss håndtere et mer variert antall publikummere, med tiltak som er reelt tilpasset de ulike arenaene. Gi oss muligheten til reelle lokale og regionale vurderinger. Kan Bergen kommune senke publikumsgrensen fra det nasjonale taket på 200 til 50, må også lokale myndigheter kunne tillate høyere publikumstall – dersom forholdene ligger til rette.

Les også

Kommentar av Einar Lie: Kulturpolitisk teppefall

Soner for smedens synder

Stoltenberg har et viktig poeng: Skal vi sikre fortsatt oppslutning om dugnadsbegrepet, må vi oppleve at tiltakene er rimelige. Tiltak som rammer hardt, bør også treffe godt – og være godt kommunisert med berørte parter.

Offentlig støttede musikk- og scenekunstinstitusjoner forvalter tillit og tar sitt ansvar, men i myndighetenes koronahåndtering har vi tidvis en sterk følelse av å være bakeren som soner for smedens synder.

De viktige ordene om kunstens betydning ser så langt ikke ut til å bringe oss høyere på listen over kritisk samfunnsaktivitet som prioriteres i gjenåpningen.