Debatt

Bane Nor raserer Vålerenga og Kværnerdalen

 • Mirjam Berg Abrahamsen
  Aksjonsgruppen «Vi som har støy nok - bygg lokk!»
 • Hege Stensrud Høsøien
 • Ørn Terje Foss

Bane Nor planlegger ny jernbanetrasé i Kværnerdalen. Foto: Hans O. Torgersen

Konsekvensene for menneskene som bor i området, er enorme.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I disse dager jobber Bane Nor med et planforslag som vil rasere et av Oslos eldste nabolag på Vålerenga og i Kværnerdalen. Her planlegges nemlig en ny jernbanetrasé. Konsekvensene for menneskene som bor i området, er enorme:

 • De vil bli utsatt for svært mye støy i et allerede støybelastet og forurenset område.
 • Forbindelsene mellom Vålerenga og Kværner – ungenes skolevei! – vil bli mye dårligere.
 • En verneverdig bebyggelse som er viktig for områdets identitet og historie, må rives.

Det har vært arrangert høringsrunder. Men medvirkningsprosessen Bane Nor har lagt opp til, har vært kritikkverdig. Bane Nor har ikke forholdt seg til innspill fra hverken lokale organisasjoner, beboere eller et enstemmig Bydelsutvalg i Gamle Oslo.

Kun Brynsbakken-alternativet

Det har fra alle hold vært etterlyst utredninger av alternativer som tunnel/lokk og andre sportraseer. Riktignok kommenterer Bane Nor at tunnel ikke er mulig, og at lokk av økonomiske grunner er for dyrt.

Det interessante med dette er hvordan Bane Nor i det hele tatt kan mene noe om det når det nettopp ikke er utredet?

På spørsmål om hvorvidt Bane Nor kan legge jernbanen i andre traseer, følger Bane Nor opp med at deres mandat dessverre kun omhandler å utrede Brynsbakken-alternativet.

Skal man tjene fellesskapets beste, må man vite at valget som er tatt, er det beste av de alternativene som finnes. Bane Nor kan ikke fastslå dette når kun ett av fire alternativer er utredet.

Må utrede skikkelig

Vi er ikke mot kapasitetsøkning av jernbanen, men Bane Nor må utrede skikkelig. For konsekvensene av forslaget innebærer massive utfordringer for lokalmiljøet.

Planforslaget ligger nå i byrådsavdelingen for byutvikling i påvente av politisk behandling. Til dem og til Plan- og bygningsetaten har vi spilt inn et brev som avdekker en rekke alvorlige feil ved Bane Nors saksfremstilling. Blant de mest alvorlige punktene er en misvisende fremstilling av støybildet.

Vi avventer svar på denne og håper politikerne vil bidra til å stille spørsmål til saken før de bestemmer seg.

 • Her er noen av de verneverdige husene som står i fare for å rives:

Les også

 1. Verneverdig Oslo-historie må vike når jernbanen utvides

 2. Go-Ahead har hatt et marerittår. Tog-selskapet har mistet omsetning og passasjerer og mangler lokførere.

 3. NGI fant kvikkleire i Moss som Bane Nor ikke hadde funnet. Nå trues jernbanebyggingen gjennom byen.

Les mer om

 1. Oslo
 2. Tog
 3. Byutvikling
 4. Tunnel