En femtedel av Oljefondet i skatteparadiser | Kirsten Sandberg Natvig

  • Kirsten Sandberg Natvig, seniorrådgiver, forum for utvikling og miljø (ForUM)
Norges Bank må jobbe systematisk for å redusere Oljefondets direkte og indirekte bruk av skatteparadiser. Å avvikle oljefondets datterselskaper i Luxemburg og Delaware er helt nødvendig for at det Norge sier og det Norge gjør ikke skal undergrave hverandre, skriver artikkelforfatteren. Her Yngve Slyngstad, Oljefondets leder.

Norsk sivilsamfunn ønsker at Norge skal gå i bresjen internasjonalt for økt finansiell åpenhet. Da må vi begynne med å feie for egen dør.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

En ny rapport fra den britiske tenketanken Re-Define viser at 20 prosent av Oljefondets investeringer gjør seg bruk av skatteparadiser.

Vi som jobber med bistand, miljø, fred og menneskerettigheter møter daglig mennesker som får livet sitt forbedret – eller forverret – som følge av adferden til selskaper som det norske Oljefondet er investert i.

Et stort stykke Norge

For oss er ikke Oljefondet bare en teknisk innretting som skal sikre nordmenn pensjon i fremtiden, men et stort og viktig stykke Norge som representerer vårt ansikt utad i over 70 land.

Kirsten Sandberg Natvig

Skatt er et veldig viktig utviklingsinstrument. Hvor mye skatt et land klarer å kreve inn kan bestemme om landet har mulighet til å investere i fellesgoder som utdanning og helsevesen, veier eller flyplasser.

Afrika tappes

Et høynivåpanel nedsatt av Den afrikanske unionen og FN fastslo nylig at Afrika tappes for over 400 milliarder kroner årlig.

Det meste av dette er penger som skulle vært beskattet i landene der bedriftene har sitt virke. I stedet overfører multinasjonale selskaper overskuddene sine til skatteparadiser for å unngå å betale skatt der de produserer.

Skatteparadiser tilbyr hemmelighold om pengenes eksistens, eiere og opprinnelse.

Slik finner stjålne penger via korrupsjon veien ut fra landene de tilhører.

Slik blir landene også fratatt mulighet til den utviklingen befolkningen fortjener.

På samme måte finner også penger som stammer fra narkotika-, våpen- eller menneskesmugling veien til de samme paradisene, inkludert penger som benyttes til terrorvirksomhet.

Narkotika, terror og... pensjonsfond

Fordi hemmelighold er et av kjennetegnene til skatteparadisene, er det vanskelig å skille mellom lovlige og ulovlige plasseringer i skatteparadiser. Det blir som en selvangivelse der lønnsmottager alene forteller staten hva hun har tjent uten at arbeidsgivere eller banker bekrefter historien.

Når skatteparadiser klarer å tiltrekke seg mange såkalt lovlige plasseringer, er disse med å legitimere også de ulovlige pengestrømmene. Penger fra narkotika, terrornettverk, menneskesmugling og korrupsjonspenger blandes inn i økonomien og hvitvaskes sammen med penger fra multinasjonale selskaper, pensjonsfond og utviklingsfond – som det norske Oljefondet og Norfund.

Det Norge sier - og det Norge gjør

ForUM har i mange år kjempet for bedre nasjonale og internasjonale løsninger for å bekjempe skatteparadisers tilrettelegging for skatteunndragelser og hvitvasking. Etter konstruktivt påtrykk fra sivilsamfunnet har Norge gått i bresjen internasjonalt for økt åpenhet og bedre regulering av finansmarkedet.

Hvis Norge skal ha troverdighet i sin rolle som internasjonal pådriver om åpenhet i skattespørsmål, må Norges handlinger gå hånd i hånd med det politiske budskapet.

ForUM mener at Norges Bank må jobbe systematisk for å redusere Oljefondets direkte og indirekte bruk av skatteparadiser. Å avvikle oljefondets datterselskaper i Luxemburg og Delaware er helt nødvendig for at det Norge sier og det Norge gjør ikke skal undergrave hverandre.

Etiske retningslinjer for Oljefondet må på plass

Å legge ned Oljefondets datterselskaper i skatteparadisene Luxemburg og Delaware er et åpenbart sted å begynne for at norske investeringer ikke skal undergrave Norges viktige rolle som pådriver for internasjonal finansiell åpenhet.

Dette vil være relativt raskt og enkelt å få til. Det vil kunne innebære at Oljefondet vil måtte betale noe mer skatt på eiendomsinvesteringene sine.

Men Oljefondets plasseringer i disse to skatteparadisene utgjør bare to til tre prosent av fondet.

For at ikke debatten om Oljefond og skatteparadiser skal reduseres til symbolikken rundt de to datterselskapsetableringene, vil det være minst like viktig å få på plass etiske retningslinjer om oljefondets direkte investeringer i selskaper som er registrert i skatteparadiser.

Et eventuelt uttrekk eller nedsalg av direkte investeringer i skatteparadiser vil også være nokså enkelt å få til. Får man til dette, reduserer man Oljefondets tilstedeværelse i skatteparadiser med ytterligere fem til syv prosent.

Tiden er overmoden, diskuter skatt med selskapene!

Oljefondets største eksponering for skatteparadiser er imidlertid den indirekte, der selskapene Oljefondet har investert i på forskjellige måter gjør bruk av skatteparadiser for å redusere eller unndra skatt.

Tiden er overmoden for at skatt må bli et tema som Oljefondets forvaltere diskuterer med styrene i de selskapene fondet investerer. Det må utvikles et såkalt forventningsdokument om åpenhet om skatt.

Hensikten er at Oljefondet stiller klare forventninger til selskapene om å vise åpenhet om interne pengestrømmer mellom land, skattebetaling og eierskapsregistre.

Med aktiv bruk av et slikt forventningsdokument, hadde Norges Bank kunnet diskutere skattespørsmål med notoriske skatteunnasluntrere innenfor IT-bransjen som Apple, Microsoft, og Google.

Dialog med verstinger

Likeledes kunne man inngått dialog med verstinger innenfor finanssektoren som bankene BNP Paribas, UBS, Credit Suisse og HSBC, som er kjente for å hjelpe klienter å opprette skallselskaper, unngå skatt og hvitvaske penger.

Også selskaper innen farmasøytiske produkter og utvinningsindustri er kjent for aggressiv bruk av skatteparadiser.

Politikerne må handle som ansvarlige voksne

«Du skal gjøre som jeg sier, ikke som jeg gjør» har aldri fungert – hverken i barneoppdragelse eller internasjonal politikk.

Skal Norge som stat ha troverdighet i arbeidet med å regulere det internasjonale finansmarkedet, må Norge ta ansvar ved å rydde i eget bo.

Oljefondet alene kan ikke endre de globale finansmarkedene. Men de globale finansmarkedene vil heller ikke endres dersom ingen av de store aktørene viser vilje til endring. Nå er det opp til stortingspolitikerne å handle som ansvarlige voksne.

Forum for utvikling og miljø (ForUM), som har bestilt rapporten, representerer 50 sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber med bistand, miljø, fred, menneskerettigheter og nødhjelp.