Debatt

Kort sagt, tirsdag 22. juni

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Olje og energi. Erdogan-regimet. Samferdsel. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Electric Circus, avd. Alstadheim

Aftenpostens politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim kommenterte 12. juni regjeringens nye stortingsmelding under tittelen «Electric Circus, avd. Løvebakken». Han skriver dette om elektrifisering av sokkelen: «Det vil bidra til reelle utslippskutt. Stortingsmeldingen viser at Norge har kraft tilgjengelig.»

Og norske utslipp går ned når gassturbiner på sokkelen stenges. Men klimaeffekten blir solid negativ. For «tilgjengelig kraft» blir nå eksportert. Kraftbransjen hevder, med støtte fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), at eksport av strøm fra Norge slår ut marginalkraft på kontinentet. Der er marginalkraften kullkraft, som slipper ut dobbelt så mye CO₂ som gasskraft. Spørsmål til Alstadheim: Hva blir nettoeffekten for klimaet av å flytte strøm fra eksportvolumet til sokkelen?

Når strøm tas ut av det strømmarkedet vi er en del av, og ut på sokkelen, så driver det strømprisene på land opp. Og det er akkurat det kraftselskapene er ute etter. Derfor støtter bransjen også alle mulige nye kraftintensive industriprosjekter, inkludert nye datasentre og produksjon av kryptovaluta. Alt i klimasakens navn. Men realiteten er at kraftbransjen har en ren kommersiell agenda.

Stadig flere politikere og partier innser nå at elektrifisering av sokkelen med strøm fra land rett og slett er feil. Det gir økte globale klimautslipp og kan få dramatisk negative konsekvenser på land. Prisøkningen som blir resultatet, gir fare for utflagging av deler av prosessindustrien. Samtidig åpner det for mer naturraserende vindkraft på land. Når partiene nå snur i saken, får de fra mange hold fortjent ros for dette. Men ikke hos Alstadheim. Han skriver:

«Den nye meldingen fra Bru viser at hvis målet skal nås, blir en stor del av løsningen å dekke kraftbehovet på plattformene med kraft fra land i stedet for gassturbiner som slipper ut CO₂.»

Skjønner du virkelig ikke det spillet som foregår her, Alstadheim? Nå fremstår du mest som en «nyttig idiot» for kraftbransjen.

Hogne Hongset, energiinteressert


Bortføringer kan ikke gå under radaren

Regimeledere som Tyrkias Recep Tayyip Erdogan må finne veien til demokratiske og menneskerettslige verdier.

Tirsdag protesterte aktivister foran Stortinget mot Erdogan-regimets globale bortføringspolitikk og kidnappingen av Orhan Inandi som forsvant fra sitt hjem i Kirgisistan.

Lignende protester er blitt utført i USA, Tyskland, Frankrike, Nederland og Belgia. Protestantene ber om å bli hørt av globale samarbeidsorganer. De ønsker at Orhan Inandi kommer til rette før han blir drept. Hans kone Reyhan Inandi mener han er kidnappet og anholdes i Tyrkias ambassade i Bisjkek, hvor han utsettes for tortur.

Regimekritikere flykter fra Tyrkia etter det tvilsomme forsøket på militærkupp i 2016, og Erdogan fremstilles som en global trussel. Regimet kan forsøke seg på kidnappinger fra vestlige land. I land som Sveits, Danmark, Sverige og Norge har det vært saker om tyrkere som blir overvåket og forsøkt drept.

Regimer som utgjør globale trusler, må fordømmes og bekjempes av nasjonale og internasjonale organer. EU, FN og Norges medlemmer av europeiske komiteer må iverksette konkrete tiltak for å sikre at individer som er i fare for å bli bortført, føler seg trygge. Bortføringer kan ikke gå under radaren.

Mennesker som har søkt ly i demokratiske land, må beskyttes mot totalitære autokratier, og Erdogan må finne veien til demokratiske verdier.

Fatih Mehmet Deveci, freds- og menneskerettighetsaktivist


Vi må våge å satse

Da Fremskrittspartiet styrte Samferdselsdepartementet, sørget vi for nær å doble samferdselsbudsjettet. Ja, det var mulig. Regjeringens Nasjonale transportplan (NTP) har en ramme på 1200 milliarder kroner. Vi har samtidig lagt frem vår egen alternative NTP med en ramme på 1600 milliarder kroner. Vi mener det må investeres mer i infrastruktur i Norge. Mer vei og mer jernbane.

Forutsigbart nok kaller de øvrige partiene, og Aftenposten i sin leder (10. juni), dette for urealistisk. Vi vil da minne dem om at vi i 2013 tok til orde for en NTP på 1000 milliarder kroner. Fire år senere ble det lagt frem en NTP på nettopp 1000 milliarder. Nå øker regjeringen videre til 1200 milliarder kroner, men det er ikke nok. Det er mye som trengs å gjøres på samferdsel i Norge.

Vår NTP innebærer 400 milliarder mer over 12 år, eller drøye 30 milliarder kroner mer i året. Det er selvfølgelig fullt mulig å finne rom for det ved riktige prioriteringer. Det er også mulig å bruke mer oljepenger for å investere i vekst, sysselsetting og utvikling i Norge. Bygging av vei og jernbane er ikke forbruk, det er investeringer.

Bård Hoksrud og Tor André Johnsen, stortingsrepresentanter og transportpolitikere (Frp)


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Elektrifisering
  3. Vindkraft
  4. Strøm
  5. Recep Tayyip Erdogan
  6. Tyrkia
  7. Nasjonal Transportplan