Debatt

Svarer på kritikk: Kulturpolitikk med mål og mening | Linda Hofstad Helleland

  • Linda Hofstad Helleland
    Kulturminister
Kulturfeltet bør ønske seg en ny statsråd, skrev Aftenpostens kulturredaktør Sarah Sørheim i gårsdagens utgave. Her svarer kulturminister Linda Hofstad Helleland på kritikken.

Etter de rødgrønne årene var det et stort behov for å stake ut en ny kurs.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenpostens kulturredaktør mener at regjeringens kulturpolitikk har vært uten et tydelig mål.


Les kulturredaktørens kommentar her: «Kulturfeltet bør ønske seg en ny statsråd»


Den blå tråden gjennom Solberg-regjeringens kulturpolitikk handler om å styrke norsk kunst og kultur ved å gi dem flere økonomiske ben å stå på og et sterkere offentlig-privat samarbeid.

Arven fra de rødgrønne

Kulturutredningen fra 2014 evaluerte arven fra de rødgrønne årene. Konklusjonen var blant annet at norske kunstnere ikke hadde fått bedre lønn eller levekår.

Videre ble det heller ikke skapt mer kultur eller mer publikumsinteresse av de økte budsjettene. Det var med andre ord et stort behov for å stake ut en ny kurs for å sikre fremtidens kunst- og kulturproduksjon, en politikk som legger til rette for at flere skal kunne leve av det de skaper og som engasjerer flere i kunst og kultur.

Fire nye ordninger

Solberg-regjeringen har fått på plass fire helt nye ordninger som har det til felles at de styrker det offentlig-private samarbeidet og styrker den totale finansieringen av norsk kunst og kultur:

1. Gaveforsterkningsordningen motiverer private til å gi penger til kulturinstitusjoner.

2. En helt unik talentsatsing er etablert gjennom Talent Norge.

3. Store internasjonale filmproduksjoner motiveres til å legge deler av sin produksjon hit til lands gjennom incentivordningen.

4. I forrige uke åpnet vi Kulturrådets kontor for Kreativt Norge, omtalt av direktør i Kulturrådet, Kristin Danielsen, som en satsing uten sidestykke i kulturpolitikken. Dette er et eksempel på hvordan offentlig og privat samarbeid gjør kulturlivet mer robust, en historisk satsing med konkrete tiltak.

Vi er alle enige om at vi skal ha en høy, statlig medfinansiering av kultursektoren, men i den kulturpolitiske fremtiden må sektoren ha flere ben å stå på. Det er god kulturpolitikk med mål og mening.

Les også:

«Helleland har sviktet som kulturminister»

«Verdidebatten handlar om meir enn fellesdusj og framandfrykt»

Les mer om

  1. Kultur
  2. Kulturpolitikk
  3. Linda Hofstad Helleland
  4. Kulturrådet