Arbeidstilsynet bør bestå | Trude Vollheim

 Statsminister Erna Solberg var nylig med på en kontroll utført av politiet, Arbeidstilsynet, NAV og Skatteetaten på en byggeplass i Tønsberg. Til høyre kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Arbeidstilsynet trengs, både i det seriøse arbeidslivet og i kampen mot de kriminelle.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Forfatter Einar Haakaas gir i et debattinnlegg i Aftenposten 22. august et godt bilde av de utfordringene politi og tilsynsmyndighetene står oppe i når vi skal bekjempe kriminelle i arbeidslivet. Vi opplever et kappløp hvor vi og de kriminelle hele tiden utvikler våre metoder.

Haakaas mener Arbeidstilsynets virkemidler ikke er tilstrekkelige til å stanse kriminelle. Det er vi enig i. Det er mange år siden Arbeidstilsynet tok konsekvensen av at de kriminelle var så avanserte at våre virkemidler alene ikke var nok. Derfor var vi pådriver for å få på plass sentre i de største byene hvor politiet, Skatteetaten, NAV og Arbeidstilsynet sitter sammen.

Disse kontorene er bygget opp nettopp på erkjennelsen av at ingen av myndighetene vil klare oppgaven alene. Jeg skal på ingen måte fremstille det som at disse kontorene i dag er i stand til å stanse alle kriminelle. Men i hvilken grad de har vært en suksess, må måles på om de statlige etatene i fellesskap og fortløpende klarer å utvikle disse kontorene, metodene og sanksjonsmidlene for å løse oppgaven.

De seriøse må ta større ansvar

Å bekjempe arbeidslivskriminalitet er ikke vår eneste oppgave. Vårt samfunnsoppdrag favner bredt. Dødsfall, skader og sykdom som følge av arbeid koster det norske samfunnet over 30 milliarder kroner hvert år. Mye av dette skjer i den seriøse delen av arbeidslivet.

Vår hovedoppgave er å jobbe for at alle arbeidstagere er like friske når de kommer hjem fra jobb som de var da de gikk dit om morgenen. I den sammenheng vil jeg utfordre de seriøse til å ta et større ansvar for forebyggende HMS-arbeid. Da kan vi fremover bruke mer ressurser til å ta de kriminelle og satse på dialogbasert veiledning til de seriøse.

Haakaas har i forbindelse med lanseringen av sin bok påpekt at få saker om arbeidslivskriminalitet kommer for retten. Dette er en viktig debatt. Skal myndighetene forfølge de kriminelle i retten, eller skal vi forfølge dem der de er i dag for å sette dem ut av spill?

Utfordringen med å forfølge dem i retten er at det er så ressurskrevende at det vil bli færre saker som kan forfølges. Svaret her er selvfølgelig at vi må gjøre begge deler.

Derfor samarbeider vi

Lovverket Arbeidstilsynets skal forvalte, er en viktig døråpner for Skatteetaten og politi for å komme inn på norske arbeidsplasser. Men det er i all hovedsak Skatteetatens og politiets lovverk som mest effektivt setter de kriminelle ut av spill. Derfor samarbeider vi. Arbeidstilsynet er hele tiden i dialog med Arbeids- og sosialdepartementet om utvikling av våre virkemidler.

Haakaas konkluderer med at Arbeidstilsynet bør legges ned. Det gjør han ut fra en forestilling om at det i dag er vi alene som skal løse arbeidslivskriminaliteten. I virkeligheten er det flere etater som sammen skal bekjempe kriminaliteten i arbeidslivet, ved å bruke våre virkemidler og sanksjonsmidler sammen. Arbeidstilsynet har en lang rekke oppgaver utover arbeidslivskriminalitet. Dette ser Haakaas ut til å overse. Arbeidstilsynet trengs, både i det seriøse arbeidslivet og i kampen mot de kriminelle. Derfor bør Arbeidstilsynet bestå.

Vil du lese mer om arbeidslivskriminalitet? Her er noen forslag:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.