Debatt

Universitetsledelsen viser en malplassert toleranse for nikab | Birkelund, Frøland og Saugstad

  • Gunn Elisabeth Birkelund, Stig S. Frøland og Jens Saugstad, professorer ved Universitetet i Oslo
Innleggsforfatterne mener at tillatelse til å bruke nikab vil undergrave forutsetningene for universitetets virksomhet.

Ansiktsdekkende plagg er uforenlig med ansikt-til-ansikt-relasjoner, som er så viktige for den akademiske virksomheten.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I et opprop 5. oktober støtter 34 universitetslærere, som vi representerer, Regjeringens forslag om et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg ved landets universiteter. Oppropets begrunnelse er at ansiktsdekkende plagg er uforenlig med universitetenes kultur ved å hindre den akademiske diskusjonen.

I et svar 12. oktober mener rektor Svein Stølen og prorektor Gro Bjørnerud Mo ved Universitetet i Oslo at dette snarere er et spørsmål om å tolerere «ytringer vi hverken liker eller forstår».

Ikke spørsmål om toleranse

Ved å forsøke å gjøre dette til et spørsmål om toleranse, skaper rektoratet inntrykk av at vi styres av intolerante og fordomsfulle holdninger og har manglende evne til å forstå. Men for oss handler ikke dette om å avvise klesplagg vi ikke liker, og vi kan ikke se at det er noe stort forståelsesproblem knyttet til bruken av ansiktsdekkende plagg.

Vår begrunnelse for et nasjonalt forbud retter seg overhodet ikke mot ansiktsdekkende plagg som ytringer.

Sosiale og psykologiske rammebetingelser

Ansiktsdekkende plagg er uforenlig med ansikt-til-ansikt-relasjoner, som er så viktige for den akademiske virksomheten i seminarer, veiledning og uformelle diskusjoner mellom studenter og lærerne, men også, om enn i mindre grad, i forelesninger. Vi ønsker å opprettholde de sosiale og psykologiske rammebetingelsene for den formen for meningsutveksling som hører uløselig sammen med forskning og høyere utdanning.

Det er malplassert toleranse ikke å ville forby plagg som bryter med grunnleggende deler av den målrettede virksomheten som er definerende for et universitet.

Ansiktets betydning for den muntlige samtalen er en allmennmenneskelig erfaring som har støtte i psykologisk kunnskap om den ikke-verbale kommunikasjonens fundamentale rolle for regulering av samtale og samhandling.

Hederlige motiver

Vi erkjenner at ledelsen ved UiO og landets øvrige universiteter har hederlige motiver. Det er og blir viktig at universitetsutdannelse er åpen for så mange som mulig. Men dette må ikke skje på en måte som undergraver forutsetningene for universitetets virksomhet.

På vegne av oppropets underskrivere,
Gunn Elisabeth Birkelund, Stig S. Frøland og Jens Saugstad, professorer ved Universitetet i Oslo.

Her er flere innlegg og artikler om Regjeringens forslag til nikabforbud på norske læresteder:

  • Inger-Margrethe Lunde: Universitetets ja til nikab er feigt
  • Rektoratet ved Universitetet i Oslo: Toleranse må kjennetegne høyere utdanning
  • Regjeringen: Vil forby nikab i alle norske skoler

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Universitetet i Oslo
  2. Nikab
  3. Debatt