Kort sagt, mandag 10. januar

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Koronaisolasjon. Lakseoppdrett. Her er dagens kortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Uriktig om isolasjon

Koronasmittede skal i isolasjon i minst seks dager. De skal tilbringe all den tiden på eget rom så sant det er mulig, med levering av mat på døren. Utendørs kan de ikke bevege seg utenfor egen hage.

Dette er sterke inngrep. Er de forholdsmessige?

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad forklarte på Dagsrevyen 4. januar at «hvis du er isolert, er du syk eller smitteførende, og da vil du vanligvis holde deg under dynen, og der bør du være».

Dette er åpenbart uriktig. Smittede uten symptomer holder seg aldri under dynen. Det er helt vanlig i Norge at personer med litt halsonde, litt hoste og litt feber er oppegående i hjemmet. Mange unner seg også en luftetur.

Gitt omikrons overtagelse av virusscenen vil hundretusener få asymptomatisk eller mildt koronaforløp i tiden fremover. Helsemyndighetene skylder disse å dokumentere at gjeldende isolasjonskrav er forholdsmessige også overfor dem.

Hva er evidensen for at man ikke kan sitte rolig i en krok i stuen noen av dagens timer og kanskje unne seg en liten spasertur i lite beferdet område – alt mens man holder god avstand?

Det er ulovlig å gjøre isolasjonen unødig byrdefull.

Erik Nord, tidligere seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, professor emeritus i helseøkonomi


Et ran av verdiskapingen langs kysten

Under årets valgkamp til stortingsvalget reiste Senterpartiet med Trygve Slagsvold Vedum som hærfører land og strand rundt. De fortalte hvor viktig verdiskapingen ute i Distrikts-Norge er og at de verdiene som blir skapt i distriktene, skal bli der og bidra til arbeidsplasser, innovasjon og vekst.

Noe av det første Senterpartiet gjør i regjeringsposisjon med Vedum som finansminister, er å innføre en dramatisk endring av formuesbeskatningen for familieeide lakseoppdrett.

Dette vil bety at store verdier, som istedenfor å bli brukt i lokalsamfunnet til blant annet å skape arbeidsplasser, innovasjon og kjøpe tjenester i lokalsamfunnet, nå skal disponeres av Finansdepartementet.

At dette har skapt store reaksjoner langs kysten, er ikke overraskende. Jeg viser i denne forbindelse til protester fra flere enn 70 ordførere langs kysten, de fleste fra regjeringspartiene.

Det er flere forhold som gjør at denne skatten er spesiell og uforståelig. Eierne av konsesjonene må betale millionbeløp i skatt uansett om de tjener penger eller ikke. Eksempelvis dersom lakseprisen blir 30 kroner og ikke 60 kroner som nå, eller at det blir sykdom i merdene, laks må destrueres og merdene tømmes og ikke kan tas i bruk på flere år.

Aksjeselskaper slipper denne type skatt, og utenlandske eiere betaler ikke formuesskatt i det hele tatt.

Vi som bor i Distrikts-Norge er ikke interesserte i at utenlandske aktører skal få hånd om blant annet denne verdiskapingen, noe som fort kan bli en realitet når dagens eiere av oppdrettskonsesjoner ikke ser mulighet til å drive selskapet lenger på grunn av det nye skatteregimet.

Undertegnede og mange med meg imøteser svar på om Senterpartiet er komfortabel med omtalte særskatt for familieeide lakseoppdrett som medfører ran av verdiskapingen som skjer i kystkommunene.

Arild Barøy, Lødingen