Skolebok + Ipad er aldri sløseri

Innleggsforfatterne fra Aschehoug lover lavere priser dersom skolene kjøper undervisningsmateriell både som bøker og digitalt innhold.

Samspillet mellom bøker og digitale læremidler er det beste både for elever og lærere.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Alle elever lærer ulikt. Beste metode kan variere fra fag til fag. Hvorfor må lærerne velge enten digitalt eller bok for alle elever da? Det bør ikke være nødvendig å velge.

Vi mener at samspillet mellom bøker og digitale læremidler er det beste både for elever og lærere.

Morgendagens helter er vår fremtid. Hver skoledag møtes de av pedagoger som faktisk gjør en forskjell. Lærere som møter opp i klasserom, på Teams eller på utflukt i skogen for å berike elevenes ulike læringsunivers.

Under pandemien trosser de skiftende trafikklys, kohortinndelinger og karantener for å sikre at elevene får lærelyst og forutsigbarhet når de trenger det som mest.

Læreboken er byttet bort

Og midt oppi koronaens herjinger måtte lærerne innføre Kunnskapsløftet 2020, den største læreplanreformen siden tidlig 2000-tallet. Det har de i stor grad gjort uten at kommunene har kjøpt inn de nye lærebøkene reformen egentlig krever.

Riktignok har mange kjøpt inn nye digitale læremidler. Ifølge Forleggerforeningen økte salget av digitale læremidler med 35 prosent i fjor, og utgjør nå nærmere halvparten av alle læremiddelinnkjøp i grunnskolen.

Vi har fått en slags digitaliseringsrevolusjon på toppen av dette året da ingenting var som normalt.

Lærerne har altså ikke bare forholdt seg til trafikklys og læreplanreform. De har også i stor grad byttet bort det viktigste verktøyet de har i undervisningen sin – læreboken.

Verktøykassen må være dyp

Samspillet mellom det trykte og digitale gir variasjon og motivasjon. For å få til balansegangen må vi gå rett til kilden – lærerne – og lytte til kunnskapen de allerede har.

Vi kan støtte oss til forskning, samtidig som vi vet at ikke alt er målbart. Valgmulighetene er enorme. Det vet lærerne, og det er de bevisste på.

Vår samarbeidspartner og lærer ved Høyenhall skole Andreas Stien-Leenderts sier følgende:

«Lærere opplever høye krav fra alle kanter, naturligvis. Verktøykassen må derfor være dyp, slik at vi treffer samtlige elever. I et klasserom med opptil 30 elever er den tilpassede opplæringen krevende. Balansen mellom det trykte og digitale vil i hvert fall hjelpe oss på vei. Vi pleier å lære barna at de ikke kan få i pose og sekk, men både elever og lærere er privilegerte i forbindelse med fagfornyelsen. Det ene utelukker ikke det andre.»

Dette stiller vi oss bak. Utfordringen går derfor til kommunedirektørene der ute:

Gi skolene råd til å kjøpe både lærebøker og digitale læringsunivers til reformen! Så skal vi også ta utfordringen på vår side og sørge for at 1+1 blir mindre enn 2 når vi priser bok og digitalt.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.