Kort sagt, mandag 16. august

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Oljenæringen, eplehageutbygging og småpartier. Dette er dagens kortinnlegg!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Oljenæringen må utvikles, ikke avvikles

Olje og gass er Norges desidert viktigste næring. Det er skremmende at Unge Høyre følger etter venstresiden og sår tvil om norsk oljepolitikk.

I et intervju i Aftenposten sier Unge Høyre-leder Ola Svenneby at Høyre trenger en ny oljedebatt, etter at venstresiden brukte nok en rapport fra FN til å legge skylden for klimaendringene på norsk olje.

Alternativet til norsk olje og gass er arbeidsløshet, mindre velferd, mer kullkraft og økte utslipp i Europa. De eneste som vil juble over norsk oljestopp, er oligarkene i Russland og oljesjeikene i Saudi-Arabia.

Klima er ikke et nasjonalt problem, men en global utfordring. Vi skal kutte i utslipp, men da trenger vi en edruelig klimadebatt basert på fakta, ikke følelser. Politikere burde ha lært at skremselspropaganda og symboltiltak ikke hjelper.

Petroleumsnæringen skaper over 200.000 arbeidsplasser, tilfører 200 milliarder kroner til velferdssamfunnet og bidrar til utslippskutt på kontinentet. Faktum er at verden trenger mer norsk olje og gass for å fase ut klimaverstingen kullkraft i Europa og nå klimamålene. Derfor må oljenæringen utvikles, ikke avvikles.

Andreas Brännström, leder, Fremskrittspartiets Ungdom (FpU)


Eplehageutbygging er ikke løsningen

I et innlegg i boligdebatten er tidligere sjeføkonom i Prognosesenteret Kjell Sennesets løsning mer eplehageutbygging.

Isolert sett vil all økt boligbygging i og rundt Oslo i større eller mindre grad være med på å redusere boligprisene. Ved hver eplehageutbygging oppnår man i beste fall fem-seks nye boliger. Det skal massiv eplehageutbygging til for at byens innbyggere skal merke effekten i form av lavere boligpriser.

Ut fra miljøhensyn er det lite fornuftig å rive et brukbart hus. Håndtering av overflatevann blir også mer utfordrende. Slik fortetting skjer heller ikke alltid i områder med tilknytning til til kollektivtrafikk, slik at biltrafikken i disse områdene øker.

Eplehageutbygging øker belastningen på den kommunale infrastrukturen. Det er vanskelig for kommunen å pålegge utbyggere store kostnader til infrastruktur, da det ikke er enkeltprosjektene som velter lasset, men summen av utbyggingene som legger stort press på den lokale infrastrukturen.

Det vi trenger, er knutepunktprosjekt hvor man kan få mange boliger, hvor utbygger er med på å ta regningen for infrastrukturen og hvor det er et godt utviklet kollektivtilbud.

Anita Leirvik North, stortingskandidat, Oslo Høyre


Mediene deler demokratiet i A- og B-lag

Pressen skal speile samfunnet og fasilitere demokratisk debatt, så velgerne får kunnskap. Her syndes det.

Helsepartiet og nye partier er utelatt fra de fleste valgomater. Helsepartiet får refusert kronikker og innlegg. Ikke fordi vi ikke vet nok om media eller helse, dette er våre fag. Men fordi vi blir diskriminert. «Vi liker ikke småpartier», slik kjennes det ut.

Pressen må ikke kneble eller dømme meningsmotstandere. De skal stille kritiske spørsmål til alle. Nye partier er en samfunnskorreks, vokst frem av strenge lovkrav.

Vi må få tilgang til debatten! Pressestøtte på 350 millioner kroner skal ikke dyrke de store og holde de mindre borte. Tvert imot! Demokratiet trues når dokumentert maktforskyvning forsterkes av den fjerde statsmakt.

Stortingspartiene får statlige millioner til å drive valgkamp. En sak i riksavis og på TV er verdt millioner. Stortingspartiene får knusende styrke. Vi små tømmer egne lommer for å nå ut med politikk for et friskere Norge.

Pressens ekskludering av små partier ligner en unnlatelsessynd. Det er på tide å snu.

Lise Askvik, sistekandidat og partigrunnlegger, Helsepartiet