Nakenhet i gymgarderoben? Ja, takk!

Når vi er nakne i en garderobe, er vi alle sårbare. Da trenger vi at noen passer på oss, skriver debattantene.

Hvorfor synes noen elever at garderoben er vanskelig? Vår studie kan gi noen svar.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Vi må snakke om nakenhet, skriver Elisa Dahle i et Si ;D-innlegg 20. januar. Hun viser til at hun er uenig med William Lindholm (16), som noen dager tidligere skrev at det er nødvendig med private dusjbåser i skoler og svømmehaller.

Ifølge Lindholms innlegg vil dusjbåser gjøre det lettere for ungdom som sliter med kroppspress. Som kroppsøvings- og garderobeforskere må vi imidlertid si oss enig med Dahle om at dette blir en for enkel løsning.

Vi har gjort en stor undersøkelse på kroppsøvingsfaget i Norge, der vi blant annet stilte spørsmål om garderoben og dusjing.

De aller fleste elevene rapporterer at de ikke opplever garderoben som et problematisk sted. Like fullt er det noen elever som svarer at de synes garderoben er utfordrende. Slik skal det ikke være!

En «black box»

Alle elever skal føle seg trygge alle steder på skolen, også i garderoben. Funn fra vår studie kan imidlertid kaste lys over hvorfor noen elever synes garderoben er vanskelig.

Vi fant nemlig at over halvparten av elevene (uavhengig av kjønn) opplever at de ikke blir passet på når de er der. Garderoben fremstår dermed som en «black box» – altså et sted hvor det er uklart hvem som har ansvaret.

Konsekvensen er at elevene blir overlatt til seg selv i en sårbar situasjon, hvor de er nakne sammen med sine medelever. Det er heller ikke greit.

Et stort hurra

Dahle peker på at ungdom i dag er omgitt av sosiale medier som gir forfalskede bilder av kropp og skjønnhet. Videre skriver hun: « ... fellesdusjen er akkurat det vi trenger nå! Mer uskyldig, naturlig nakenhet ... Hvor er det blitt av de gode gamle filmene fra 70- og 80-tallet som skamløst viste oss kropper i alle fasonger? Filmene som viste oss ikke-seksuell nakenhet, og at det var greit å være ekte!»

Fra vårt ståsted vil vi rope et stort hurra for slike innsiktsfulle betraktninger fra en 17-åring. I kroppsøvingsfaget er det et mål at elevene skal utvikle forståelse og respekt for hverandre og kunne reflektere og tenker kritisk om kropp.

Dersom garderoben blir et «fristed» der ingen voksne passer på, kan det selvsagt oppstå uheldige situasjoner som gjør garderoben kontraproduktiv i så måte.

Trygge rammer

Når vi er nakne i en garderobe, om det er i forbindelse med gymtimen eller i en offentlig svømmehall, er vi alle sårbare. Da trenger vi at noen passer på oss.

I offentlige svømmehaller er det garderobevakter. I gymgarderoben er det læreren som har ansvar for at alle har det bra, og at det legges trygge rammer for å anerkjenne hverandres ulike kropper med respekt.

For å få til dette må skolens ledelse legge til rette for at kroppsøvingslærer får tid i sin arbeidshverdag til å følge opp elevene, slik at det blir trygt for dem å være nakne i garderoben sammen med klassekameratene.

Vi slår et slag for nakenhet i gymgarderoben!