Debatt

Jo, Norge har et liberalistisk parti

Den 21. mai påsto Lars Fr. H. Svendsen i Aftenposten at det ikke finnes noe liberalistisk parti i Norge.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Men Det Liberale Folkepartiet er et konsekvent liberalistisk parti. DLF mener at hvert individ skal ha rett til å styre sitt eget liv, og at staten bare skal drive politi, rettsapparat og det militære.Det forutsetter at den enkelte skal ha full rett til å disponere sin inntekt; han skal kunne benytte sine penger slik han selv ønsker og fritt kunne kjøpe tjenester innen skole, helse, pensjoner etc. på det åpne marked. Denne rene liberalismen står i skarp kontrast til dagens ordning, som støttes av alle de andre partiene, og som innebærer at staten tar fra den enkelte opp til 70 prosent av det vedkommende tjener for å bruke pengene på politikervalgte løsninger.

Les også

 1. Marked tar frihet fra folk

 2. Mange grunner til offentlig reform

 3. Et humanistisk prosjekt

 4. Ingen frihet uten et marked

 5. Hvilken frihet vi må dyrke

 6. Liberalismens mangfold

 7. Bryter ned den nordiske modell

 8. Leiehjerner og ideologi til frokost

 9. Stor interesse for idédebatt

 10. Et viktig liberalt veivalg

 11. Venstre kritisk til Civita

 12. Reddet den nordiske modellen

 13. Den nordiske modellen

 14. Kampen om det liberale

 15. Slåss om æren for suksess

Les mer om

 1. Debatt