Debatt

Kort sagt, lørdag 25. juni

  • Debattredaksjonen

Atomvåpen. Olje. Fascisme. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Foruroligende om atomvåpen

I en analyse som vanskelig kan karakteriseres som annet enn grunn, presenterer Kristin Ven Bruusgaard, postdoktor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, et foreldet atomvåpensyn. I sin kronikk i Aftenposten 20. juni avleder hun raskt at atomvåpen er den ultimate sikkerhetsgarantist, på linje med «forsikringspoliser». Garantien om gjensidig ødeleggelse er garantien for fred, må vites.

Kronikken danner på ingen måte det grunnlaget en sårt tiltrengt, kvalifisert debatt om dagens vedvarende atomvåpentrusler fordrer. Bruusgaard hopper glatt bukk over farene med atomvåpen på høye beredskapsnivåer, klare til utskytning, og risikoen for uhell. Ingen vil dø så plutselig, i så stort antall, som når et atomvåpen detonerer i en millionby. Helsevesenet kollapser, og overlevende blir overlatt til seg selv og døden. Lidelsene er enorme.

Verst av alt er likevel den rasjonalitet Bruusgaard ilegger Russland og landets president Vladimir Putin, selv om presset øker. Hvor bekvemme kan vi egentlig bli med Putin og hans atomvåpen? Angrepskrigen mot Ukraina er blitt omtalt som Putins største blunder. Mener Putin å oppnå det han vil, gjør han det. Med eller uten atomvåpen.

Dr. Morten Bremer Mærli, kjernefysiker og tidligere forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt


Wisting – et forsvarlig prosjekt?

Trond Bokn, direktør i Equinor, skriver i et innlegg i Aftenposten 20. juni at selskapet vil sikre en forsvarlig og økonomisk lønnsom utbygging av Wisting-feltet, 300 km nord for Finnmark.

Men FN har slått fast at skal vi nå 1,5 graders målet, så må 60 prosent av påviste reserver forbli i bakken.

Equinor baserer sine planer på at oljeprisen vil falle fra dagens nivå til 64 dollar fatet i 2040. Det internasjonale energibyrået (IEA) forventer i sin lavprisbane at prisen vil falle fra 35 til 24 dollar fatet mellom 2030 og 2040 – hvis vi skal nå klimamålene. Det siste vil være katastrofalt for økonomien i Wisting.
Miljødirektoratet sier i en høringsuttalelse at miljørisiko og beredskap ikke er tilstrekkelig belyst.

I et generasjonsperspektiv, der vi skal gi våre barn og barnebarn en verden i økologisk balanse, grenser det til det kriminelle å åpne et felt som Wisting. Vi vil bli straffet både økonomisk og økologisk ved et klima som blir villere, våtere og varmere. Og de som ikke har bidratt til det, barn og ungdom, fattige land og fattige folk, vil lide mest.

Andrew Kroglund, generalsekretær, Besteforeldrenes klimaaksjon

Sigmund Hanslien, oljegeolog, Besteforeldrenes klimaaksjon


Er Putin fascist?

NH90-helikopteret ble skrotet 12 år etter at internasjonal ekspertise dømte det som «markedets mest forsinkede» og 20 år etter råd om å velge Royal Navys gode og billige løsning.

Da Ukraina-krigen brøt ut, tok Norge F-16-kampflyene ut av tjeneste. Danskene beholder sine. Norge vil ikke makte å fly sine nye F-35 på krigsnivå mer enn to, tre døgn.

I Aftenposten 19. juni mener statsviteren Bernt Hagtvet at spørsmålet om hvorvidt Russlands statsminister Vladimir Putin er fascist, hører hjemme i en akademisk debatt om ideer. Han overser at 99,99 prosent av historiens fascister aldri har lest en avhandling. De har drukket på bulene og laget kvalm i gatene og blitt brukt som maktbasis i voldelige organisasjoner.

Er det en sammenheng mellom NH90, F-35 og Hagtvets tro på idéanalyse? Den kan vel synes å sitte langt inne, men alle tre saker er uttrykk for norsk virkelighetsoppfatning.

Om Adolf Hitler mener andre statsvitere at hans angivelige historiske kunnskaper handlet om overfladiske trevler som han omformet og utla med oratorisk talent. Det som fenget, var aggresjonen, hatet og revansjismen. Hitler utnyttet dolkestøtslegenden og harde tider slik Putin hevder at Vesten har tråkket Russland ned. Hitler lovet «Lebensraum» for herskerrasen slik Putin maner om Russlands påståtte historie og rettmessige posisjon. På bulene og i gatene syder og koker det på ny.

Norge må holde dommedag over sin virkelighetsoppfatning. Kardemomme by kan ikke møte farene som nå tårner seg opp for Europa.

John Berg major (r), forsvarsanalytiker

  • Følg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt